W czerwcu ruszą rejestracje aut u dealerów

Już 4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jedną z ważniejszych zmian będzie ta, umożliwiająca rejestrację samochodów on-line za pośrednictwem salonu sprzedaży. Pracownik stacji dealerskiej będzie mógł to zrobić dzięki specjalnemu narzędziu dostępnemu na ePUAP.

Nowelizacja ma na celu nie tylko liczne ułatwienia dla obywateli, ale również odciążenie organów samorządowych zajmujących się rejestracją pojazdów. Od 4 czerwca 2021 roku możliwe będzie zarejestrowanie nowego samochodu on-line przez dealera w imieniu kupującego.

Jak przypominają eksperci Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, klient będzie mógł upoważnić dealera lub jego uprawnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o rejestrację auta oraz do odbioru z organu rejestrującego decyzji o czasowej rejestracji wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację będzie musiało zostać opatrzone odpowiednio: podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a sam wniosek złożony powinien zostać przez salon niezwłocznie. Wniosek o rejestrację będzie składany przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Wniosek będzie zawierał: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) właściciela, jego adres, adres, na który ma zostać doręczona decyzja o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, PESEL lub REGON, a w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL, także datę urodzenia. We wniosku znajdzie się również określenie rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, marka, typ, model pojazdu, rok jego produkcji, numer identyfikacji VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. Znajdzie się tu ponadto informacja o sposobie odbioru przez właściciela decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego. Będzie mógł on odebrać je bezpośrednio w wydziale komunikacji albo otrzymać pocztą na swój koszt.

Do wniosku w postaci elektronicznej będą dołączone m.in. oryginał lub kopie upoważnienia, dowodu sprzedaży pojazdu, potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, kompletu znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty ewidencyjnej i opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. Opłaty poniesie oczywiście właściciel pojazdu.

Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi starosta przekaże uprawnionemu przedstawicielowi dealera albo prześle pocztą do salonu albo bezpośrednio do klienta; w obu przypadkach na jego koszt. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel auta będzie mógł odebrać w wydziale komunikacji albo starosta po zarejestrowaniu samochodu wyśle dokumenty (na koszt nabywcy) na jego adres podany we wniosku o rejestrację. Salon sprzedaży będzie zobowiązany do przechowania dokumentacji związanej z rejestracją przez pięć lat od dnia złożenia wniosku. – W 2019 roku sprzedano w Polsce ponad 600 tysięcy nowych aut, więc proponowane tutaj rozwiązania byłoby znacznym odciążeniem dla branży dealerskiej. Pomimo, że rejestracji pojazdu można dzisiaj dokonać przez internet na stronie Gov.pl, to jednak ciągle jest to zorganizowane dosyć karkołomnie. Klient musi bowiem wystawiać pełnomocnictwo na pracownika salonu, a ponadto i tak któryś z nich musi udać się osobiście do urzędu po odbiór dokumentów i tablic. Głównym novum w nowej ustawie jest więc możliwość przesłania tego pocztą do dealera lub klienta – mówił w grudniu ubiegłego roku Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów i prezes zarządu Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *