Volkswagen otrzymał zgodę na modyfikacje w feralnych silnikach TDI

Grupa Volkswagen otrzymała wszystkie zezwolenia z Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego (KBA) na dokonanie modyfikacji w silnikach TDI, zamieszanych w tzw. aferę „Diesel Gate”. Wszyscy klienci zostaną wkrótce poinformowani o akcji, by uzgodnić termin wizyty w serwisie.

W Polsce klienci są informowani o akcji serwisowej w dwóch etapach. Wszyscy posiadacze samochodów, których dotyczy ta sprawa, w ramach pierwszego etapu zostali już wiosną zawiadomieni pismem o treści uzgodnionej z odpowiednimi urzędami, że ich samochód podlega akcji serwisowej. Po wydaniu przez KBA zezwoleń na zastosowanie rozwiązań technicznych dotyczących wszystkich modeli, klienci są proszeni w drugim piśmie o ustalenie terminu wizyty w autoryzowanym serwisie, który sami wybiorą.

Tak jak poprzednio, KBA potwierdził, że wdrożone czynności serwisowe nie spowodują niekorzystnych zmian zużycia paliwa, osiągów czy poziomu hałasu, a samochody będę spełniać wymagane prawem normy, w tym dotyczące emisji spalin.

Zezwolenie wydane przez KBA nie dotyczy samochodów w USA i w Kanadzie. Ponadto akcja przywoławcza i modyfikacje pojazdów z silnikami EA189 nie rozpoczęły się dotąd w Korei Południowej.

Źródło: Volkswagen