Spadek rejestracji samochodów osobowych w UE

W marcu rejestracje nowych samochodów osobowych w krajach Unii Europejskiej spadły o ponad 5%.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), przygotowało raport, w którym przedstawia wyniki rejestracji samochodów osobowych w Unii Europejskiej w 2018 r. Według danych z raportu, w marcu zarejestrowano w UE łącznie prawie 1 793 000 nowych samochodów osobowych, co względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku daje wynik niższy o 5,3%.

Duży wpływ na niski wynik rejestracji miała Wielka Brytania ze spadkiem o 15,7%, a także Włochy i Niemcy, w których rejestracje samochodów osobowych zmniejszyły się kolejno o 5,8% i 3,4%.

Źródło: ACEA