Spada sprzedaż aut z silnikami Diesla

W styczniu 2021 roku udział silników wysokoprężnych w rejestracjach nowych samochodów osobowych był najniższy od 18 lat. Czy to oznacza zmierzch napędu Diesla?

Według danych zebranych przez IBRM Samar, w styczniu 2021 roku udział silników Diesla w nowych samochodach osobowych wyniósł zaledwie 18,07%. Analiza wyników historycznych pokazuje, że udział silników wysokoprężnych w nowych samochodach na poziomie poniżej 20%, dokładnie 14,70%, odnotowano ostatnio w styczniu 2003 roku.

O ile w latach 2000 – 2010 popularność silników wysokoprężnych systematycznie rosła, w drugiej dekadzie wyraźnie widać trend spadkowy. Dopiero dane z ostatnich dwóch lat pokazują pewną stabilizację; udział Diesla w rejestracjach 2019 i 2020 wyniósł 20,8%. Na załączonej grafice widać również, że początek każdego roku oznacza ewidentny spadek udziału Diesla w rejestracjach. Jest to związane z wyprzedażą starych roczników i zwiększoną aktywnością osób fizycznych, które częściej decydują się na zakup aut z silnikami benzynowymi.

Z analizy danych dotyczących 2020 roku, ale pomijając samochody bazujące na modelach użytkowych (minibusy i kombivany) wynika, że największy udział mają silniki Diesla w pojazdach klasy wyższej (61,6%), przy czym w modelach z nadwoziem SUV udział ten wynosi nawet 72,0%. Dla klasy średniej takie udziały wynoszą odpowiednio 45,2% oraz 49,4%. Ciekawostkę stanowi grupa samochodów kompaktowych, gdzie udział silników wysokoprężnych w rejestracjach 2020 roku wyniósł 14,2%, ale w SUV’ach – zaledwie 10,4%. Oczywiście, im niższa klasa aut, tym skromniejsza oferta takich silników. W autach miejskich Diesel stanowił jedynie 1,1% udziału.

Liderem pod względem liczby sprzedanych Diesli w 2020 roku była Skoda (12 106 szt.), a pod względem procentowego udziału silników wysokoprężnych w całkowitej sprzedaży aut – BMW (udział 49,5%). W przypadku modeli liderem była Skoda Octavia (6 123 szt.), natomiast jeżeli chodzi o udziały… na rynku dostępnych jest kilkanaście modeli, w których nie było możliwości zamówienia innej jednostki niż Diesel. Najwięcej rejestracji w tym gronie odnotował Renault Koleos (418 szt.).

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.