Rejestracje nowych aut – Toyota Corolla i Renault Master najpopularniejsze w kwietniu

Jak wynika z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w kwietniu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była także niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Skumulowana liczba rejestracji po czterech miesiącach 2020 r. jest też niższa od tej zanotowanej w 2019 roku.

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa mocno uderzył w rynek samochodów osobowych, który od początku 2020 roku i tak już cierpiał z powodu zmian w przepisach dotyczących emisji. Spadki sprzedaży będą odczuwane również w kolejnych miesiącach.

Ja podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar – obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa epidemia, która praktycznie zatrzymała branżę motoryzacyjną. Nawet jeśli tylko kilka miesięcy, to i tak sprawi firmom z różnych sektorów poważne kłopoty, zmuszając je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. A to firmy stanowią od dłuższego czasu siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku. Wiele z nich zdecyduje się na wydłużenie okresów leasingu, czy wynajmu po to, aby nie generować dodatkowych kosztów, bądź obniżyć te, którymi są obecnie obciążone. Część być może wręcz wycofa się z zawartych już umów.

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 475 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut (spadek o 24,4%), a pojazdów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy (-21%).

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w kwietniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 17 865  samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 65,83% (-34 424 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 47,43% (-16 121 szt.) mniej niż w marcu 2020 roku. Dane skumulowane (138 896 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 33,58%  (-70 225 szt.). Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia – o 53,13%.

Około 7,27% aut (1 300 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w kwietniu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca. Poziom reeksportu w porównaniu do kwietnia 2019 spadł o 73,90%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w kwietniu 2020 roku wchłonął nieco ponad 16,5 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

Rynek samochodów osobowych

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w kwietniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 15 241 samochodów osobowych, o 67,14% (-31 140 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 48,61% (-14 417 szt.) mniej niż w marcu 2020 r. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 122 883 samochody osobowe, o 34,00% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-63 302 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła marzec 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 28 szt., plasuje Polskę dopiero na 25. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Litwa (29 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców), Estonia (40 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (49 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (73 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w marcu 2020 roku (ostatnie dostępne dane) 62 zarejestrowane samochody na 1 000 mieszkańców.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w kwietniu br. ok. 1 300 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 13,9 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,52%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W kwietniu 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,8%. Udział firm osiągnął poziom 71,2%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 10 850 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 67,8%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 1 300 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Piętnaście pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy spadek zanotował Opel, o 65,80%.

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 18 774 auta tej marki, o 7,35% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,28%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 17 049 szt., o 28,22% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,87%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 10 497 samochodów, o 44,00% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,54%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 7 530 szt., o 22,07% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,13%. Na piątej pozycji znalazł się Hyundai. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 5 787 aut tej marki, o 32,24% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 4,71%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Toyota Corolla (6 100 szt.; +54,31% r/r), za którą uplasowała się Skoda Octavia (5 147 szt.; -25,60% r/r) oraz Toyota Yaris (4 621 szt. -15,34% r/r), następnie Skoda Fabia (3 913 szt.; -39,74/r), a za nią Toyota RAV4 (2 775 szt.; +92,44% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (2 649 szt.; -12,69%), na drugim miejscu – Toyota Corolla (1 785 szt.; +27,96%), na trzecim – Dacia Duster (1 380 szt.; -56,25%), na czwartym – Skoda Fabia (1 181 szt.; -50,25%), a na piątym – Toyota RAV4 (1 138 szt.; +146,32%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (4 315 szt.; +68,69%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (4 140 szt.; -24,13%), na trzecim Skoda Fabia (2 732 szt.; -33,67%), czwartym – Toyota Yaris (1 972 szt.; -18,65%), piątym – VW Golf (1 879 szt.; -53,79%)

Rynek samochodów dostawczych

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w kwietniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 2 624 samochodów dostawczych, o 55,59% (-3 284 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 39,37% (-1 704 szt.) mniej niż w marcu 2020 roku. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce 16 013 samochodów dostawczych, o 30,18% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, 14 zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Dacia – o 59,61%. Wynik jednej marki wzrósł – Toyoty o 40,30%.

Tytuł lidera rynku w 2020 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 2 253 aut tej marki, o 32,26% mniej niż w 2019 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 14,07%. Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 2 122 szt., o 24,13% mniej niż w 2019r. Udział marki w rynku wyniósł 13,25%. Na trzecim miejscu jest Mercedes. W 2020r. klienci tego producenta zarejestrowali dotychczas 1 980 pojazdów dostawczych, o 10,93% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,36%.  Na czwartej pozycji znalazł się Fiat, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 1 915 szt., o 45,27% mniej niż w 2019r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 11,96%. Na piątej pozycji uplasował się Volkswagen. W 2020r. zarejestrowano 1 434 auta dostawcze tej marki, o 41,28% mniej niż w analogicznym okresie 2019r. Udział marki wyniósł 8,96%.

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2020 r. jest dotychczas Renault Master (1 900 szt.; -30,66% r/r). Na drugiej pozycji uplasował się Mercedes Sprinter – (1 658 szt.; -5,53%), na trzeciej Fiat Ducato (1 445 szt.;  -26,72% r/r), a na czwartej Iveco Daily (1 241 szt.;-26,35%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (859 szt.; -29,18%).

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *