Polska branża leasingowa po pierwszym kwartale 2018 r.

W pierwszym kwartale 2018 r. branża leasingowa zanotowała wzrost rynku na poziomie 20,9%.

Według kwartalnego badania branży leasingowej wykonanego przez Związek Polskiego Leasingu, w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, odnotowując wzrost całego rynku na poziomie 20,9% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców, dotyczących finansowania pojazdów lekkich w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1% dynamice tego segmentu względem ubiegłego roku. Udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym w rynku leasingu przez okres pierwszych trzech miesięcy roku, wzrósł do poziomu 46,5%.

Od stycznia do końca marca tego roku polska branża leasingowa sfinansowała transakcje o łącznej wartości 4,6 mld zł, odnotowując wzrost o 18,7%, natomiast w zakresie finansowania nieruchomości zanotowała prawie 46% wzrost. Wartość nowych kontraktów wyniosła 212,5 mln zł.

Źródło: ZPL