Michael Lohscheller powołany do Zarządu Groupe PSA

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2019 r. postanowiła powołać Michaela Lohschellera, dyrektora generalnego firmy Opel, na członka Zarządu, ze skutkiem od 1 września 2019 r. do końca kadencji Zarządu, tj. do 2 kwietnia 2021 r. Zastąpi on Jean Christophe’a Quémarda, wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. Bliskiego Wschodu i Afryki. Rada Nadzorcza dziękuje Jean-Christophe’owi Quémardowi za jego znaczący wkład w pracę Zarządu od 2012 roku. Jean-Christophe Quémard pozostanie członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego.

Powołanie Michaela Lohschellera do Zarządu odzwierciedla znaczenie integracji firmy Opel/Vauxhall z Groupe PSA. Wniesie on do Zarządu swoje międzynarodowe doświadczenie zdobyte podczas pracy u kilku producentów, a także fachową wiedzę z zakresu finansów, handlu i logistyki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Groupe PSA, Louis Gallois, komentuje nominację: „Wraz z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej z wielką przyjemnością witamy Michaela Lohschellera w Zarządzie Groupe PSA. Nominacja ta jest zgodna z intencjami Grupy i Rady Nadzorczej dotyczącymi dalszej internacjonalizacji wyższej kadry kierowniczej. Jest to również dowód uznania dla roli Michaela Lohschellera w przywracaniu rentowności firmom Opel i Vauxhall”.

Michael Lohscheller jest dyrektorem generalnym (CEO) Opel Automobile GmbH od 2017 roku. Wcześniej odpowiadał za finanse firmy.

Przed podjęciem pracy w firmie Opel we wrześniu 2012 roku Michael Lohscheller był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym Volkswagen Group of America, gdzie również doprowadził do przywrócenia rentowności.

Przez ponad 20 lat pracy w różnych firmach motoryzacyjnych Lohscheller zgromadził szerokie kompetencje biznesowe w różnych obszarach, takich jak finanse, sprzedaż i marketing, zaopatrzenie i logistyka.

Lohscheller otrzymał dyplom w dziedzinie administrowania przedsiębiorstwem w 1992 roku po studiach w Wyższej Szkole Zawodowej w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie w Barcelonie (Hiszpania). W 1996 roku, już w trakcie kariery zawodowej, uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zarządzania marketingowego w Europie na Uniwersytecie Brunel w Londynie.

Źródło: PSA