Grupy PSA i FCA łączą siły, by finalnie osiągnąć pozycję światowego lidera w branży motoryzacyjnej

Rada Nadzorcza Peugeot SA oraz Rada Dyrektorów Fiat Chrysler Automobiles NV jednogłośnie zgodziły się na działania w celu połączenia dwóch grup w stosunku 50/50. Obie rady udzieliły swoim zespołom mandatu na zakończenie dyskusji i zawarcie protokołu ustaleń w nadchodzących tygodniach.

Projekt połączenia działań grupy PSA i FCA jest wynikiem intensywnych dyskusji między liderami obu grup. Obaj podzielają przekonanie, że w tej śmiałej inicjatywie istnieje oczywista logika, która stworzyłaby lidera branży z możliwościami i zasobami do skutecznego wykorzystywania szans i skutecznego zarządzania wyzwaniami nowej ery globalizacji.

Połączenie grup PSA i FCA doprowadzi do powstania czwartego co do wielkości producenta samochodów na świecie pod względem rocznej sprzedaży (8,7 miliona pojazdów), ze skonsolidowaną sprzedażą prawie 170 miliardów euro, przy obecnym zysku operacyjnym przekraczającym 11 mld euro na podstawie zagregowanych wyników za 2018 r., z  wyłączeniem Magneti Marelli i Faurecia.

Szacuje się, że znaczący wzrost wartości generowany przez tę transakcję wynosi prawie 3,7 mld EUR w synergiach rocznych i przyrostowych. Wynikałyby one głównie z wydajniejszej alokacji inwestycji w platformy samochodowe, łańcuchy trakcyjne, technologie oraz większej zdolności zakupowej związanej z nowym wymiarem Grupy. Oczekuje się także, że 80% synergii zostanie zrealizowanych od końca czwartego roku po planowanej fuzji. Koszt realizacji tych synergii szacowany jest na 2,8 miliarda euro.

Akcjonariusze obu grup posiadaliby 50% kapitału nowego podmiotu i równo dzielili się owocami tego połączenia. Nowa grupa działałaby poprzez połączenie obu grup razem w ramach holenderskiej spółki macierzystej. Zarządzanie nowym podmiotem byłoby zrównoważone między akcjonariuszami, a większość dyrektorów byłaby niezależna. Zarząd składałby się z jedenastu członków. Pięciu członków rady mianuje FCA (w tym John Elkann na stanowisko przewodniczącego), a pięciu członków – grupa PSA (w tym dyrektor wiodący i wiceprzewodniczący). Prezesem byłby Carlos Tavares na początkową pięcioletnią kadencję, a także członek Rady Dyrektorów.

„Połączenie to w znacznym stopniu tworzy wartość dla wszystkich interesariuszy i otwiera obiecującą przyszłość dla obu naszych grup. Jestem bardzo zadowolony z pracy wykonanej już z Mikiem i bardzo chętnie zbuduję z nim firmę referencyjną „ – powiedział Carlos Tavares

Mike Manley dodaje: „Jestem podekscytowany możliwością współpracy z Carlosem i jego zespołem przy tym niezwykle wpływowym połączeniu dla naszej branży. Mamy długą historię udanej współpracy z Grupą PSA i jestem przekonany, że wraz z naszymi doskonałymi zespołami możemy stworzyć kluczowego gracza w globalnej mobilności. ”

Holenderska spółka dominująca nowego podmiotu byłaby notowana na rynkach finansowych Euronext (Paryż), Borsa Italiana (Mediolan) i nowojorskiej giełdy papierów wartościowych i nadal utrzymywałaby znaczącą obecność w centrali operacyjnej obu grup we Francji. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Zobowiązanie standstill dotyczące udziałów EXOR N.V., Bpifrance Participations SA, DFG i rodziny Peugeot obowiązywałoby przez okres 7 lat od zakończenia połączenia. Udziały EXOR, Bpifrance Participations i Peugeot Family będą podlegać 3-letniemu okresowi zawieszenia. W drodze wyjątku rodzina Peugeot byłaby uprawniona do zwiększenia swojego 2,5% udziału w połączonym podmiocie w ciągu pierwszych 3 lat od daty zakończenia połączenia poprzez nabycie udziałów w Bpifrance Membership i DFG ,

Przed zakończeniem transakcji FCA wypłaci swoim akcjonariuszom specjalną dywidendę w wysokości 5,5 miliarda euro, a także swój udział w Comau. Ponadto przed zakończeniem transakcji Peugeot S.A przekaże swoim akcjonariuszom 46% udziałów w Faurecii. Pozwoliłoby to akcjonariuszom obu grup na równe dzielenie się synergiami i korzyściami, które wynikałyby z połączenia, przy jednoczesnym uznaniu znaczącej wartości obecności FCA w Ameryce Północnej i jej silnej pozycji w Ameryce Łacińskiej, w tym jej marż, które są najlepszymi na rynku w tych regionach. Odzwierciedla to również wartość dodaną potencjału rozwojowego marek premium FCA Alfa Romeo i Maserati. Rozszerzony portfel obu połączonych firm obejmowałby wszystkie segmenty rynku z kultowymi markami i mocnymi produktami, w oparciu o usprawnione platformy i optymalizację inwestycji modelowych.

źródło: PSA