Groupe PSA stopniowo wznowi produkcję w swoich zakładach

Groupe PSA wdraża wzmocnione środki ochrony zdrowia w celu stworzenia warunków do bezpiecznego powrotu do pracy. W związku z epidemią koronawirusa koncern ogłosił zawieszenie produkcji do 27 marca 2020 roku, a obecnie, w ramach dialogu społecznego, przygotowuje szczegółowy harmonogram stopniowego wznowienia działalności.

Od początku kryzysu zdrowotnego Covid-19, Groupe PSA przyjęła strategię, której główną osią jest „Ochrona zdrowia pracowników i zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju firmy”. Jednocześnie, Grupa uruchomiła różne formy pomocy społecznościom lokalnym, w tym: wielkonakładowe darowizny masek ochronnych, czy pojazdów personelowi medycznemu.

Komitet Wykonawczy Groupe PSA wprowadził też szereg rozwiązań, takich jak telepraca, wszędzie tam, gdzie rodzaj działalności na to pozwala, środki ochronne wykraczające poza zalecenia służb sanitarnych, kiedy obecność na terenie funkcjonujących jednostek firmy jest niezbędna. Dzięki temu centralne magazyny dystrybucji części zamiennych Groupe PSA mogą wypełniać swoją najważniejszą misję – zapewnienia sprawnego funkcjonowania pojazdów, w szczególności dostarczających leki i żywność, a także mobilności personelu medycznego i osób mieszkających w obszarach wiejskich.

Grupa stworzyła procedury zdrowotne, wzmacniające środki zapobiegawcze, we współpracy ze służbami medycznymi i swoim głównym lekarzem, a następnie wdrożyła je w poszczególnych obszarach działalności: handlowym, przemysłowym, usługowym oraz badań i rozwoju.

Przykładowo: procedura wymaga wykonywania pomiaru temperatury, noszenia masek ochronnych, zapewnianych codziennie każdemu pracownikowi, a także zachowania, specjalnie oznakowanych, bezpiecznych odległości pomiędzy osobami w salach konferencyjnych, na stanowiskach pracy i strefach odpoczynku. Ponadto, wprowadza zasadę „stale otwartych drzwi” (z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych), aby wyeliminować używanie klamek.

Wdrożono procedury czyszczenia i dezynfekcji – co godzinę – narzędzi oraz powierzchni roboczych, trzygodzinną „kwarantannę” dla części dostarczonych do zakładów, zanim podejmą je pracownicy, wydłużono przerwy o pięć minut, aby zapewnić czas na regularne mycie rąk. Wprowadzono trzydziestominutowy odstęp pomiędzy zmianami, aby wyeliminować mijanie się dużych grup personelu, a nawet podwojono liczbę autobusów, aby zagwarantować odstępy pomiędzy pasażerami.

Dział personalny zaprezentował projekt tych rozwiązań przedstawicielom organizacji związkowych, które wniosły do niego swój wkład. Firma zobowiązała się do przeprowadzenia audytów, aby zapewnić skuteczne wdrożenie tych wzmocnionych procedur bezpieczeństwa w swoich jednostkach.

To wszystko, z uwzględnieniem różnorodności środowisk pracy w fabrykach, umożliwiło stworzenie warunków do wznowienia działalności. Ten sam proces jest realizowany w odniesieniu do sieci handlowej i jednostek usługowych.

Przedsiębiorstwo ogłosiło zawieszenie działalności produkcyjnej do dnia 27 marca 2020 r., a obecnie, w ramach dialogu społecznego, przygotowuje szczegółowy harmonogram stopniowego i bezpiecznego wznowienia działalności, z uwzględnieniem wpływu kryzysu zdrowotnego oraz wyników audytów wzmocnionych środków sanitarnych. Zgodnie z zasadą „przygotuj, przetestuj, wznów”, zostaną ustalone daty dla poszczególnych europejskich fabryk komponentów i samochodów, z uwzględnieniem zdolności dostawców do wsparcia wznowienia działalności.

Carlos Tavares, prezes zarządu Groupe PSA, powiedział: – Nie pójdziemy na żaden kompromis, jeśli chodzi o zdrowie naszych pracowników, a wznowienie działalności produkcyjnej, niezbędne dla zrównoważonego rozwoju firmy, musi być przeprowadzone w optymalnych warunkach. Wierzę w pracowników Groupe PSA, których zdolności pomogą nam bezpiecznie wyjść z tego kryzysu. Wspieramy swoich współobywateli naszym działaniem w duchu walki i nastawieniem pełnym determinacji.

(TSz)
Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *