GDDKiA ogłosiła koniec przerwy zimowej

Skończyła się przerwa zimowa i wykonawcy wracają do realizacji kontraktów GDDKiA. W realizacji jest obecnie 113 zadań o łącznej długości blisko 1426 km, a w trakcie przetargu kolejnych jedenaście zadań o długości blisko 120 km. W tym roku Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu blisko 490 km nowych dróg. 

Autostrada północ – południe

W tym roku planowane do oddania są cztery odcinki A1 na Śląsku o łącznej długości ok. 57 km od węzła Rząsawa (Częstochowa Północ – nazwa węzła jaka zostanie wdrożona na zbudowanej autostradzie) do Pyrzowic. Obecnie jednak najbardziej zaawansowane są trzy z nich o długości 36,6 km od węzła Blachowni (Częstochowa Blachownia) do Pyrzowic o łącznej długości 36,6 km.

Oddane do ruchu fragmenty autostrady zapewnią najnowocześniejsze połączenie mieszkańcom Katowic i okolicznych miast z Częstochową i dalej z Łodzią i Trójmiastem. Do całkowitego zakończenia prac na A1 potrzebna jest finalizacja odcinków na ternie woj. śląskiego i łódzkiego. Poszczególne odcinki: „A” węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe o dł. 15,9 km, „C” Kamieńsk – Radomsko o dł. 16,7 km i „D” Radomsko – granica województwa śląskiego o dł.  7 km oraz na terenie śląskiego odcinek E – gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) o długości 16,9 zaplanowano do oddania nie później niż w 2022 roku (na odcinek „B” Piotrków Trybunalski – Kamieńsk nie ma jeszcze wykonawcy ale jeśli nie będzie odwołań o d wyboru, jeszcze w marcu istnieje możliwość podpisania umowy).

Zachodniopomorska S6

W województwie zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest droga ekspresowa S6. Roboty trwają na 6 odcinkach o łącznej długości 120 km i fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zaawansowanie robót na niektórych odcinkach przekracza już 90% i w najbliższych miesiącach będą głównie wykonywane nawierzchnie i roboty wykończeniowe.

Ekspresowe połączenie północ – południe

W ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej, o długości ok. 31,5 km. Jest on realizowany  w systemie Zaprojektuj i Buduj, zatem obecnie trwa etap projektowania inwestycji, tak aby w przyszłym roku Wykonawca mógł rozpocząć prace w terenie. Termin ukończenia odcinka od Bolkowa do Kamiennej Góry to I połowa 2023 roku, natomiast zakończenie odcinka od Kamiennej Góry do  granicy państwa planowane jest  w  II połowie 2021 roku. W ramach tej inwestycji powstanie najdłuższy w Polsce drążony w skale tunel drogowy o długości ok. 2300 m.

W realizacji pozostaje jeszcze 14-kilometrowy odcinek S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości nieco ponad 14 km. Powstający odcinek to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach budowy drogi ekspresowej S3. Trasa ta położna jest w uzupełniającym korytarzu TINA łączącym wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica).

W niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 powstaje obwodnica Bolkowa, o długości ok. 17, 5 km. Jej budowa zostanie zakończona w I połowie 2020 roku.

Trasa S5

W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim trwa budowa drogi ekspresowej S5. Obecnie na terenie Wielkopolski realizowane są 3 odcinki z Poznania do Radomicka o długości ponad 50 kilometrów, z czego na jednym odcinku (Poznań-Wronczyn) ruch odbywa się jednym pasem. Oddanie do ruchu drugiego pasa planowane jest na koniec czerwca, natomiast pozostałe odcinki (tj. Wronczyn – Kościan- Radomicko) w IV kwartale br.  Oddanie do ruchu tych odcinków pozwoli skrócić czas przejazdu z Poznania do Wrocławia. S5 docelowo połączy Nowe Marzy (A1), Bydgoszcz, Poznań (A2) i Wrocław (A8).

W ciągu drogi ekspresowej S7 budowane są 4 odcinki między Napierkami a Płońskiem: Napierki – Mława (14 km), Mława – Strzegowo (21,5 km), Strzegowo – Pieńki (23,4 km), Pieńki – Płońsk (13,8 km). Łączna wartość tych zadań to ok. 1,7 mld zł, długość: 72,7 km . Są one na etapie prac przygotowawczych, w trakcie procedury uzyskiwania decyzji ZRID. planowane udostępnienie kierowcom ma nastąpić w II kwartale 2021 roku, co pozwoli skrócić czas przejazdu ze Stolicy do Trójmiasta o ok. 20 minut.

S7 na południe od Warszawy do Krakowa i dalej na Podhale budowana na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W województwie mazowieckim na odcinku Warszawa-Grójec. Planowane zakończenia robót to marzec 2021r. Po oddaniu do ruchu tego odcinka, kierowcy od Południowej Obwodnicy Warszawy aż do granicy województwa mazowieckiego będą mieli do dyspozycji 122 km drogi ekspresowej.

Na terenie województwa świętokrzyskiego S7 jest budowana na odcinkach: granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna oraz Chęciny – Jędrzejów. Zgodnie z kontraktem roboty na pierwszym z odcinków powinny zakończyć się w maju 2020 roku, ale wykonawca już zadeklarował, że przy sprzyjających warunkach pogodowych udostępni ciąg główny drogi ekspresowej do końca br. W okresie zimowym, na skarżyskim odcinku S7 kontynuowane były prace m.in. na obiektach mostowych i roboty ziemne.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów został udostępniony kierowcom w 2018 roku, ale w najbliższych miesiącach do wykonania zostały roboty na terenie miejsc obsługi podróżnych, na drogach dojazdowych oraz na moście w Brzegach. Prace przy konstrukcji tego obiektu kontynuowane były w okresie zimowym. W ub. roku oddana do użytkowania została droga ekspresowa S7 na odcinku obwodnicy Radomia. W ramach tego kontraktu wykonawca wyremontuje trzy odcinki dawnej drogi krajowej nr 7 o łącznej długości 27 km. Te roboty planowane są do końca sierpnia br.

Prace trwają także na małopolskich odcinkach: I Lubień – Naprawa, II Naprawa – Skomielna Biała, III Skomielna Biała – Rabka Zdrój wraz z odcinkiem dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój-Chabówka. Planowane zakończenie robót na odcinku I w IV kwartale 2019 r., na odcinku II pod koniec I kwartału 2021 r oraz na odcinku III w II kwartale 2019 r.

W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka S7 na północ od Krakowa Szczepanowice – Widoma. Trwa procedura uzyskiwania ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej). Trwa przygotowanie projektu odcinka Widoma – Kraków, na którym prace budowlane rozpoczną się na przełomie I/II kwartału 2020 r. Również dla odcinka od granicy woj. świętokrzyskiego do Miechowa trwa procedura uzyskiwania ZRID i jej wydanie oczekiwane jest w tym roku, co umożliwi ogłoszenie przetargu na projekt i budowę.

S17 połączy Warszawę, Lublin i Rzeszów

W województwach mazowieckim i lubelskim budowana jest droga ekspresowa S17. W 2019 roku planowane są do oddania odcinki od w. Lubelska do w. Kurów Zachód, z wyłączeniem obwodnicy Kołbieli gdzie ruch może odbywać się tymczasowo po budowanej trasie. To łącznie blisko 87 km,  a doliczając niecałe 9 km obwodnicy Kołbieli blisko 96 km. Po oddaniu do ruchu ww. odcinków S17 i będącej w realizacji trasy S19 od Lublina do Rzeszowa, podróżujący z Podkarpacia do Stolicy jak również dalej na północ do Trójmiasta będą mogli pokonać całą trasę po drogach ekspresowych. W połowie 2021 roku ukończone zostaną odcinki na terenie woj. lubelskiego a kompletną S19 od Lublina do Rzeszowa pojedziemy w połowie 2022 r.

Via Baltica w budowie

Północny wschód Polski to droga ekspresowa S61 (Via Baltica), której 3 fragmenty zaplanowane są do oddania w III kwartale 2021 roku. Są to odcinki:  Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km), węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20 km).

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na obecnych szlakach rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Leżąca w europejskim korytarzu transportowym trasa łączy Morze Północne z Bałtykiem. W pierwszej kolejności kraje leżące wzdłuż Via Baltica wzmocniły nawierzchnię istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe) a obecnie wraz z rosnącym ruchem realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. Polska pozostaje liderem, nie tylko pod względem istniejących odcinków ale także realizowanych. Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z 88 km dróg ekspresowych leżących w szlaku Via Baltica, a kolejne 256 km jest w budowie. Cała trasą od Warszawy do granicy z Litwą pojedziemy w 2021 roku.

 

Odcinki dróg planowane do oddania w 2019 r.

(o łącznej długości ponad 490 km):

 • A1 w. Blachownia – w. Zawodzie (odc. G) ok. 4,7 km
 • A1 w. Zawodzie – w. Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km
 • A1 w. Woźniki – w. Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km
 • S3 w. Kaźmierzów – Lubin Północ ok. 14,4 km
 • S5 Białe Błota – Szubin ok. 9,8 km
 • S5 Szubin – Jaroszewo ok. 19,3 km
 • S5 Jaroszewo – Mielno ok. 25,1 km
 • S5 Maksymilianowo – Tryszczyn ok. 8,5 km
 • S5 Poznań – Wronczyn ok. 15,9 km
 • S5 Wronczyn – Kościan Południe ok. 18,9 km
 • S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km
 • S6 Goleniów Północ – początek obw. Nowogardu ok. 19,8 km
 • S6 Nowogard – Płoty ok. 20,4 km
 • S6 Płoty – Kiełpino ok. 14,6 km
 • S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód ok. 24,1 km
 • S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie wraz z budową obw. Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 18 km
 • S6 Ustronie Morskie – pocz. obw. Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km
 • S6/S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od w. Bielice do w. Koszalin Zachód ok. 12,2 km
 • S7 gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km
 • S7 Lubień – Naprawa ok. 7,6 km
 • S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km
 • S8 Radziejowice – Przeszkoda ok. 9,9 km
 • S8 Przeszkoda – Paszków ok. 11,6 km
 • S10 Obwodnica Wałcza ok. 17,8 km
 • S11 Obwodnica Szczecinka ok. 12 km
 • S17 w. Lubelska – obw. Kołbieli ok. 15,2 km
 • S17 obw. Kołbieli – obw. Garwolina ok. 13 km
 • S17 Obwodnica Garwolina – koniec obw. Gończyc ok. 12,2 km
 • S17 koniec obw. Gończyc – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km
 • S17 gr. województw – w. Skrudki ok. 20,2 km
 • S17 w. Skrudki – w. Kurów Zachód ok. 13,2 km
 • S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe, odcinek między węzłami Ol. Płd. i Ol. Jaroty ok. 4,9 km
 • S61 Obwodnica Suwałk ok. 12,8 km
 • DK25 Obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km
 • DK28 Obwodnica Sanoka ok. 6,9 km
 • DK44 Obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 poprzez rondo czterowlotowe ok. 2,2 km
 • DK46 Obwodnica Myśliny ok. 3,1 km
 • DK50/79 Obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.