Dobre pierwsze półrocze marki Volkswagen

W całym pierwszym półroczu 2018 r. marka Volkswagen odnotowała znaczne wzrosty obrotów, wyniku operacyjnego oraz zysku ze sprzedaży.

Od stycznia do czerwca obroty zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 8% do 42,7 miliarda euro – najbardziej przyczyniła się do tego dużo większa sprzedaż. W pierwszym półroczu 2018 r. dostarczono klientom 3,12 miliona pojazdów, co jest nowym rekordowym wynikiem.

Wynik operacyjny bez zdarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 20% do 2,1 miliarda euro, operacyjna stopa zwrotu z inwestycji zwiększyła się do poziomu 5,0% (w zeszłym roku 4,5%). Zysk operacyjny po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł więc 0,5 miliarda euro.

W ciągu roku Volkswagenowi udało się zwiększyć udział aut typu SUV w sprzedaży na całym świecie z 13% w pierwszym półroczu 2017 r. do 18% obecnie. Wzrost ten widać zwłaszcza w Europie, gdzie udział SUV-ów zwiększył się w ciągu roku z 17 do 25%, natomiast w Ameryce Północnej wzrósł on niemal czterokrotnie – z 10 do 38%.

Źródło: Volkswagen