BMW ze spadkiem w trzecim kwartale

Marka BMW ogłosiła spadek zysku operacyjnego w trzecim kwartale tego roku, do poziomu 1,75 mld euro. Na tą sytuację ma wpływ m.in. konflikt handlowy Chin ze Stanami Zjednoczonymi oraz konieczność zwiększenia nakładów na badania i rozwój.

Gorsza sytuacja BMW w trzecim kwartale jest wynikiem wyższych cen surowców, wahań kursów walut, jak też wojna celna w Europie. BMW podało, że mimo nieznacznego wzrostu dostarczonych pojazdów operacyjny zwrot ze sprzedaży zmniejszył się do 4,4 proc. z zeszłorocznego poziomu 8,6 proc. Firma szacowała, że wyniesie on od 8 do 10 proc. W zeszłym miesiącu BMW ogłosiło, że tegoroczny zysk przed opodatkowaniem będzie niższy od prognozowanego.