BioLNG EuroNet będzie wspierać obniżenie emisyjności transportu drogowego w Europie

Konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło zamiar zaangażowania się w dalszy rozwój LNG (skroplonego gazu ziemnego) jako paliwa dla europejskiego transportu drogowego w oparciu o nową infrastrukturę, która powinna zapewnić jego długoterminowy sukces i masowe zastosowanie.

Każdy z podmiotów tworzących konsorcjum – Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe, działająca pod nazwą handlową IVECO Capital oraz Nordsol – podejmie własne działania, dzięki którym na drogi wyjedzie dodatkowe 2 tys. pojazdów ciężarowych napędzanych LPG oraz powstanie 39 nowych stacji LNG i zakład produkcji BioLNG w Holandii.

Stacje oferujące LNG w sprzedaży detalicznej będą budowane na terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii jako część ogólnoeuropejskiej sieci. Zostaną one rozmieszczone co ok. 400 km wzdłuż kluczowych korytarzy sieci drogowej na obszarze od Hiszpanii po wschodnią Polskę.

– „Rośnie przystępność cenowa LNG jako paliwa dla pojazdów ciężarowych, a tym samym jego znaczenie jako źródła energii w kontekście przyszłego rozwoju sektora transportu – stwierdził wiceprezes Shell Retail István Kapitány. – „Shell dąży do zapewnienia klientom większej podaży niskoemisyjnej energii, a nowe stacje detaliczne LNG są ważnym elementem tej układanki. Cieszę się, że w nadchodzących latach nasi europejscy klienci będą mieli do dyspozycji tak istotną sieć stacji”.

– „Program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliw oraz dopłaty, czyli elementy niezbędne dla klientów perspektywicznie planujących inwestycje w samochody ciężarowe, pomimo dodatkowych kosztów początkowych” – powiedział Jonas Nordh, dyrektor spółki Scania ds. zrównoważonych rozwiązań dla transportu. – „Dostępność LNG, który zmniejsza emisję CO2 nawet o 20 proc. jest obecnie większa, natomiast biogaz, który redukuje emisję CO2 o ponad 90 proc., będzie w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym przy jednoczesnym wzroście produkcji”.

Prezes marki IVECO, Pierre Lahutte, wskazał: – „Dzięki temu projektowi otwiera się możliwość płynnego przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, opartym na pozyskiwaniu energii z odpadów. Umożliwia on nawet osiągnięcie ujemnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i pochłanianie dwutlenku węgla. Środki projektowe pozwolą nam pomóc naszym klientom w przestawieniu własnych flot na LNG poprzez konkurencyjne plany finansowania i leasingu IVECO Capital, co zwiększy liczbę pojazdów napędzanych gazem ziemnym na europejskich drogach i przyczyni się do budowy zrównoważonej branży transportowej”.

Zakład produkcji BioLNG będzie wytwarzać 3 tys. ton rocznie, wykorzystując biogaz pozyskany z odpadów organicznych. Sprzedaż użytkownikom końcowym będzie odbywać się poprzez sieć LNG.

– „Uwolnienie możliwości BioLNG oznacza, że skroplony gaz ziemny będzie mógł stać się paliwem przyszłości dla szeroko rozumianego sektora transportu” – powiedział Jerom van Roosmalen, partner -założyciel Nordsol. – „Dążeniem Nordsol jest zapewnienie powszechnego zastosowania BioLNG jako czystego, bezpiecznego i zaawansowanego paliwa o dużej dostępności i przystępności cenowej. Nasza koncepcja dotycząca BioLNG opiera się na tej właśnie misji. Cieszymy się, że będziemy mieli możliwość realizacji tego rozwoju wspólnie z partnerami z konsorcjum”.

Ambicją konsorcjum BioLNG EuroNet jest zapewnienie ekspansji LNG jako paliwa dla europejskiego transportu drogowego również w perspektywie długoterminowej.

Projekt BioLNG Euronet tworzą główni gracze na europejskim rynku: Shell, DISA, Nordsol, Scania oraz IVECO. Celem partnerów projektu jest wsparcie realizacji unijnego celu ograniczenia emisji CO2 o 60 proc. do roku 2030 poprzez stymulowanie długoterminowej dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w Europie kontynentalnej.

Zakład produkcyjny BioLNG, którego budowę zaplanowano w Holandii, będzie przetwarzał biogaz pozyskany z odpadów organicznych w LNG pochodzenia biologicznego (BioLNG). Tym, co decyduje o wyjątkowości oferty Nordsol, jest zastosowanie inteligentnych, innowacyjnych, opatentowanych technologii w połączeniu ze wsparciem finansowym i ustabilizowanym odbiorem BioLNG. Dzięki temu Nordsol może budować i eksploatować własne zakłady BioLNG wspólnie z partnerami produkującymi biogaz w ramach współpracy opartej na solidnych podstawach biznesowych.

Dwa tysiące nowych pojazdów ciężarowych napędzanych LNG zostanie oddane w leasing użytkownikom końcowym przy wykorzystaniu konkurencyjnych rozwiązań finansowych i przewozowych, które pozwolą ograniczyć  koszty. Finansowanie obejmie jedynie dodatkowy koszt pojazdu ciężarowego napędzanego LNG w stosunku do ciężarówki z silnikiem diesla. Średni kwalifikowalny koszt w przeliczeniu na jeden pojazd ciężarowy napędzany LNG ograniczono do maksymalnie 30 tys. euro.

Gęstość energetyczna BioLNG pozwala pojazdom pokonać większy dystans, co sprawia, że jest to paliwo lepiej odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przewoźników. Ze względu na wykorzystanie surowca w postaci przemysłowych odpadów organicznych poziom emisji CO2 będzie znacznie niższy niż w przypadku paliw tradycyjnych. BioLNG ma zasadnicze znaczenie dla realizacji długoterminowego celu  dalszego obniżenia emisyjności sektora transportu drogowego w Europie do roku 2030. BioLNG praktycznie eliminuje siarkę oraz zapewnia ograniczenie emisji tlenków azotu i cząstek stałych.

Na poczet kosztów podjętego zaangażowania finansowego, każdy z członków konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20 proc. środków z UE.

Środki unijne przyznane członkom konsorcjum BioLNG EuroNet objęte są instrumentem „Łącząc Europę” (CEF) dla sektora transportu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ustanawia wspólne ramy dla środków dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko. Określono w niej minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym LNG (skroplonego gazu ziemnego) i sprężonego gazu ziemnego (CNG).

Więcej informacji na temat BioLNG EuroNet na witrynie konsorcjum: https://biolngeuronet.eu/