[BAROMETR FLOTOWY 2017] – polska branża flotowa aktualnie i w przyszłości

Polscy menedżerowie flot optymistycznie patrzą w przyszłość. Rekordowe wyniki branży motoryzacyjnej przełożyły się bowiem na wzrost branży długoterminowego wynajmu aut. Tylko w I półroczu 2017 r. firmy rynku CFM kupiły o prawie 25% więcej aut osobowych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rośnie także świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie kompleksowych rozwiązań telematycznych we flocie. 

Rok 2017 to także zmiana podejścia do samochodów z napędami alternatywnymi – aż 13% fleet menedżerów w Polsce rozważa skorzystanie z przynajmniej jednej technologii alternatywnej dla klasycznego napędu spalinowego. To najważniejsze wnioski Barometru Flotowego 2017.

 Raport przygotowano na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród prawie 4 tys. fleet managerów z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz Polski.
„Barometr Flotowy” to cenna i wartościowa publikacja, którą dzielimy się z naszymi Klientami, partnerami biznesowymi oraz mediami. W ten sposób chcemy wspierać branżę CFM w Polsce” – mówi  Prezes Arval, Grzegorz Szymański.
W tegorocznym Barometrze skupiono się m.in. na charakterystyce rynku leasingowego w Polsce oraz pozostałych krajach UE, sposobach finasowania floty, telematyce, przyszłości samochodów z silnikami Diesla oraz napędami alternatywnymi: hybrydowymi i elektrycznymi, a także na car sharingiem i kwestiami związanymi z mobilnością pracowników.
„Niewątpliwą zaletą „Barometru Flotowego” jest fakt, że dzięki powtarzalności badań pozwala on identyfikować trendy, obserwować zmiany zachodzące w czasie na rynku flotowym. Dane statystyczne dodatkowo uzupełniliśmy opiniami uznanych ekspertów branżowych” – mówi  prezes Arval, Grzegorz Szymański.

Perspektywy rozwoju rynku

Podobnie, jak w poprzednich latach, także w tym, respondenci „Barometru Flotowego” patrzą w przyszłość z optymizmem. Aż 26% badanych osób prezentuje pogląd, że floty, którymi zarządzają, w perspektywie najbliższych trzech lat w Polsce będą rosnąć. Przeciwnego zdania („moja flota zmniejszy się”) jest zaledwie 6% respondentów.
Wyniki tegorocznego „Barometru Flotowego” nie przynoszą informacji o istotnych zmianach w strukturze flot polskich przedsiębiorstw. Warto zauważyć jednak, że stopniowo podążamy w kierunku struktury charakterystycznej dla krajów wysokorozwiniętych. Porównując wyniki tegorocznego barometru z wynikami za rok 2013, widać, że szczególnie w segmencie dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 osób odsetek flot liczących ponad 500 aut zwiększył się aż o 6 punktów procentowych.

Wzrost zainteresowania samochodami z napędami alternatywnymi

 W Barometrze Flotowym 2017 duży nacisk został położony na zbadanie aktualnego stanu wykorzystania napędów alternatywnych oraz przewidywanych przez menedżerów zmian w tym zakresie. Zgodnie z wynikami, 13% fleet menedżerów w Polsce i 19% w pozostałych państwach europejskich rozważa, w ciągu najbliższych trzech lat, skorzystanie z przynajmniej jednej technologii alternatywnej dla klasycznego napędu spalinowego.

Niepewna przyszłość Diesla

Ostatnie lata to systematyczny spadek popularności samochodów z silnikiem Diesla. Choć w ubiegłym roku liczba rejestracji aut z tym silnikiem wzrosła o niemal 10,5%, to już udział Diesla w rejestracjach zmalał do 31,6%, czyli o niemal 2 punkty procentowe. Na tej stracie zyskały samochody z silnikami benzynowymi oraz napędami hybrydowymi.

Rozwiązania telematyczne

Lata 2016 i 2017 są pod wieloma względami przełomowe dla polskiego rynku rozwiązań telematycznych. Ich wykorzystanie we flotach samochodowych w Polsce jest wyraźnie wyższe niż w innych krajach europejskich objętych badaniem CVO. Wdrożono je w 35% polskich flot – to blisko dwa razy więcej niż w pozostałych krajach.
Rośnie także świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie kompleksowych rozwiązań telematycznych we flocie. Wysokiej klasy telematyka pozwala także optymalizować przejazdy i redukować koszty utrzymania. Wreszcie, dzięki kompleksowemu gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w systemie informatycznym, ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych w zakresie zarządzania flotą. Powyższe korzyści sprawiają, że telematyka staje się jednym z ważnych elementów oferty firm CFM. Od listopada 2017 roku klienci Arvala mogą korzystać z usługi Arval Active Link umożliwiającej zarządzającym flotą łatwe analizowanie danych z aut flotowych, istotnych z perspektywy bezpieczeństwa i ekonomii przedsiębiorstwa.

Car sharing i mobilność pracowników

 Już dziś można zaobserwować nowe rozwiązania w zakresie mobilności pracowników. Należą do nich car sharing – tworzenie parków flotowych dostępnych dla niemal wszystkich pracowników, ride sharing – wspólne przejazdy samochodem służbowym, a także karty paliwowe i fundusze transportowe. Z badań wynika, że już niemal co druga firma w Polsce i Europie wdrożyła co najmniej  jedno
z powyższych rozwiązań.
Najczęściej wybieraną alternatywą dla samochodów służbowych w Polsce jest car sharing – 22% respondentów badania deklaruje, że już korzysta z tego rozwiązania, a kolejne 2% planuje wdrożyć je w ciągu najbliższych trzech lat. Zapewnienie przez firmę samochodów do współdzielenia przez pracowników pozwala na jeszcze lepsze wykorzystywanie posiadanej floty oraz zmniejsza koszty jej utrzymania.
Jednym z systemów pozwalających na zarządzanie flotą samochodów poolowych jest Arval Active Link i jego funkcja Active Sharing. Za pomocą czytnika kart przypisanych do kierowców system pozwala na identyfikację każdej podróży i przypisanie jej do danego pracownika. Rozwiązanie to ułatwia współużytkowanie pojazdów przez pracowników oraz umożliwia monitorowanie eksploatacji aut.

O Barometrze flotowym i CVO

Barometr flotowy 2017 powstał na podstawie odpowiedzi uzyskanych od 3847 respondentów – fleet menedżerów i osób administrujących flotami, zatrudnionych w firmach korzystających z samochodów służbowych w Unii Europejskiej. Badanie prowadzone przez Corporate Vehicle Observatory – think tank założony w 2002 roku we Francji z inicjatywy grupy finansowej BNP Paribas oraz firmy Arval – jest całkowicie niezależne, ma na celu opracowanie statystyk ukazujących strukturę flot w poszczególnych krajach oraz perspektywy rozwoju rynku i pojawiające się na nim trendy, w tym związane z przemieszczaniem się i mobilnością pracowników.
Źródło: Arval Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *