Ustawa o powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej z podpisem Prezydenta

Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nowa jednostka administracyjna połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę. Zadaniem KAS będzie między innymi poprawienie ściągalności podatków.

Zgodnie z przyjętą ustawą KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Do najważniejszych zadań KAS należeć będzie między innymi: realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych czy też rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

Aktualnie administracja podatkowa i celna jest zorganizowana jako struktura rozproszona w postaci trzech niezależnych pionów: administracji podatkowej (izby skarbowe i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby celne i urzędy celne oraz oddziały celne) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej). Przyjęta przez Prezydenta RP ustawa, powołuje jednolitą organizację Krajowej Administracji Skarbowej podporządkowaną ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, reforma ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP