Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych

Za niecałe trzy miesiące w życie wejdzie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Do 25 maja tego roku polskie przedsiębiorstwa, również te z branży transportowej, będą musiały przygotować się na nowe przepisy.

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, firmy transportowe zostaną zmuszone do informowania pracowników, m.in. o okresie przetwarzania danych osobowych, o ewentualnym fakcie profilowania i jego konsekwencjach, a także będą musiały podać dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, jeśli został on przez nie wyznaczony.

Ponieważ RODO uznaje dane o lokalizacji za kategorię danych osobowych podlegających ochronie, firmy transportowe, które korzystają z zaawansowanych rozwiązań telematycznych będą rozliczane z położenia swoich pojazdów oraz miejsca pobytu kierowców.

Każda z firm transportowych będzie musiała podjąć decyzję, na której przesłance legalności przetwarzania danych osobowych może się oprzeć w momencie zbierania informacji o kierowcach. Do wyboru jest kilka możliwości, m.in.: zgoda osoby, której dane dotyczą; niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem; niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, czy niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy.

Jednym z przepisów RODO, istotnym dla firm transportowych, jest obowiązek weryfikacji zewnętrznych usługodawców, jeszcze przed powierzeniem im przetwarzania danych. Konieczne jest bowiem, by dostawcy stosowali wystarczające środki gwarantujące bezpieczeństwo takich informacji oraz ochronę praw osób, których one dotyczą.