Od października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

Minister cyfryzacji podpisał komunikat, dzięki któremu od października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC.

Od 1 października 2018 r. podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC nie będzie karana mandatem. Kierowcy nie będą musieli wozić wspomnianych dokumentów, ponieważ dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uprawnione służby podczas kontroli będą mogły sprawdzić dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wyjątek stanowi prowadzenie pojazdu, który został zarejestrowany poza granicami Polski, wtedy podczas kontroli należy okazać dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie.

Niezmiennie prowadzący pojazd musi mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Podczas kontroli może również spotkać się z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Od dnia 1 października 2018 r. w przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymagań ochrony środowiska, zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji