Nowe reformy UE dotyczące zasad homologacji i weryfikacji pojazdów

W celu nadążenia za najnowszymi technologiami pojazdów dostępnych na rynku i przywrócenia zaufania do europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, Rada Europejska zgodziła się na nowy zestaw zasad dotyczących homologacji typów pojazdów, dając Komisji Europejskiej prawo do uregulowania wszelkich zasad bezpośrednio z producentami samochodów. Przed wejściem w życie ustawy Parlament Europejski musi zaakceptować wniosek Rady.

Nowe przepisy mają podnieść jakość badań w zakresie homologacji pojazdów i wprowadzają mechanizm nadzoru rynku umożliwiający państwom członkowskim i KE przeprowadzanie kontroli na miejscu samochodów już dostępnych na rynku. Nowe zasady powinny pomóc w wykryciu niezgodności na wczesnym etapie. Co najmniej 1 na 50 000 nowych pojazdów zarejestrowanych w danym kraju członkowskim UE w ubiegłym roku, zostanie sprawdzony przez odpowiednie instytucje państwowe. Kontrola obejmuje między innymi weryfikację danych emisji spalin w rzeczywistych warunkach drogowych.

Komisja ma posiadać także uprawnienia do przeprowadzania testów i inspekcji oraz podejmowania natychmiastowych środków, takich jak nałożenie kar nawet do 30 000 euro na każdy pojazd, jeśli taki nie spełni wymaganych norm. Z takiego rozwiązania nie są zadowoleni niemieccy producenci, którzy są niechętni do przekazania nadzoru nad rynkiem motoryzacyjnym przez Brukselę. Lider europejskiego rynku samochodów  ma obawy przed pojawieniem się konfliktów między różnymi agencjami, w różnych państwach członkowskich.

Źródło: europa.eu; Fleet Europe
oprac. MF/jab