Gwarancja spłaty kredytu dla sektora MŚP

Minister finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia dotyczącego udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów.

Rozporządzenie ma stanowić ugruntowanie na rynku polskim instytucji pomocy de minimis (rodzaj pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji) dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc miałaby być oferowana w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę kredytów obrotowych i innowacyjnych.

Do tej pory pomoc ta funkcjonowała w oparciu o środki budżetowe i dotacyjne w ramach perspektywy finansowej UE 2013-2020. Program cieszy się dużym zainteresowaniem firm, ponieważ skorzystało z niego już 132,2 tys. podmiotów, uzyskując gwarancje kredytowe na kwotę 44,8 mld zł.

Obecnie, rząd zamierza nadać tej formie wsparcia małych i średnich firm trwały charakter. Po wejściu w życie kolejnej perspektywy finansowej UE, czyli po roku 2020, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia określającego zasady przyznawania na ten cel środków dotacyjnych.

Warunki uzyskanej pomocy, m. in.: identyfikacja benefitów, gwarantowana kwota kredytu (200 tys. euro lub 100 tys. euro w branży transportu drogowego), wielkość kredytu podlegającego gwarancji (60% całego kredytu) oraz tzw. warunki przejrzystości pomocy mają być tożsame z tymi, jakie przewiduje obecne rozporządzenie unijne.