Grupa DTA przygotowana na nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zawierająca tzw. pakiet e-commerce. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2021 poz.1163). W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek do 22 euro, a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop. Nowe przepisy nakładają też obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników.

Grupa DTA zrzesza kilka firm oferujących usługi m.in. w zakresie obsługi celnej, spedycyjnej czy magazynowej. Posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) potwierdzający wiarygodność partnera w międzynarodowej wymianie towarowej. Jako agencja celna jest doskonale przygotowana do zmian, które wprowadziła nowelizacja ustawy. Ma między innymi możliwość dokonywania kilku rodzajów zgłoszeń H7 ze zredukowanym zestawem danych:

1. C07 – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z cła do 150 EUR > przesyłki B2B lub B2C

2. C07 F48 (tzw. IOSS) – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z cła do 150 EUR, gdy VAT został pobrany przez sprzedającego > przesyłki B2C

3. C08 – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z cła oraz podatku VAT do 45 EUR, przesyłki między osobami fizycznymi > przesyłki C2C

4. C08 2PL – zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z cła oraz podatku do 45 EUR > odprawa zbiorcza dla wielu przesyłek > przesyłki C2C

5. C07 F49 (tzw. prowadzenie ewidencji USZ, miesięczne zgłoszenie zbiorcze) – dla towarów objętych zwolnieniem z cła> przesyłki B2C z dostawą do PL

Grupa DTA posiada w Polsce 30 oddziałów, w których może służyć wsparciem w zakresie usług celnych. Odziały zlokalizowane są na głównych szlakach handlowych, w tym na przejściach granicznych – lądowych, morskich i lotniczych.

Źródło: Materiał partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.