Business Center Club: Likwidacja akcyzy szansą na niższe ceny nowych aut

Likwidacja akcyzy na samochody osobowe znacznie obniży cenę nowych samochodów osobowych przez co staną się one bardziej dostępne dla szerokiej rzeszy odbiorców, w tym również dla ludzi mniej zamożnych – twierdzą eksperci Business Center Club. Biznesowy instytut popiera propozycję likwidacji podatku akcyzowego od samochodów osobowych pod warunkiem, że w zamian, w miejsce akcyzy, nie zostaną wprowadzone inne uciążliwe opłaty.

W długofalowej perspektywie może wpłynąć to na wyeliminowanie z rynku samochodów w znacznym stopniu wysłużonych i nie ekologicznych, zaznacza BBC. Z kolei obniżenie ceny nowych samochodów nabywanych w kraju powinno też pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę, ponieważ więcej obywateli decydować się będzie na zakup samochodów nowych, z których przynajmniej część będzie produkcji krajowej.

Obecnie wysokie stawki podatku akcyzowego dla samochodów osobowych, zwłaszcza dla aut o dużej pojemności silnika, oraz dodatkowy ciężar podatków i opłat nakładanych na paliwo powoduje, że zdecydowana większość obywateli decyduje się na zakup samochodów używanych i mocno wyeksploatowanych. Ma to negatywny wpływ na środowisko naturalne, ze względu na wysoki poziom emisji spalin, oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Likwidację od 1 stycznia 2018 r. opodatkowania akcyzą samochodów osobowych to główne założenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Według projektodawców, objęcie samochodów osobowych akcyzą przyczynia się do nałożenia na obywateli ciężaru opodatkowania niewspółmiernego do panujących w Polsce uwarunkowań społeczno-gospodarczych i w praktyce prowadzi do podwójnego opodatkowania tego samego towaru. Najpierw, akcyzą objęte są samochody w momencie ich nabycia a następnie w trakcie ich użytkowania – poprzez nałożenie dodatkowych danin takich jak akcyza i opłata paliwowa.

Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym istnieje podatek akcyzowy od importu samochodów osobowych. Ponadto, stawki akcyzy na samochody osobowe są wysokie. Dlatego coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której Polacy, nabywając samochody osobowe w innych państwach UE, nie rejestrują ich w Polsce, lecz w krajach z Polską sąsiadujących (np. w Czechach). Nie sposób też stwierdzić, że nałożenie akcyzy na import samochodów osobowych ma na celu zachęcenie obywateli do nabywania nowych samochodów w kraju, ponieważ różnica w cenie występująca między samochodami importowanymi a nabytymi w kraju sprawia, że towary te są wzajemnie niekonkurencyjne.

Pomysłodawcy projektu wskazują ponadto, że w żadnym innym kraju członkowskim UE nie funkcjonuje podatek akcyzowy dla samochodów osobowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w innych krajach UE samochody osobowe objęte są często innymi ciężarami fiskalnymi, takimi jak np. podatki ekologiczne. Często wiążą się one z koniecznością comiesięcznej zapłaty. Tak ukształtowane podatki stają się jeszcze bardziej uciążliwe dla obywateli niż jednorazowe uiszczenie podatku akcyzowego przy nabyciu nowego samochodu.

Pomysł likwidacji podatku akcyzowego od samochodów osobowych zasługuje na aprobatę pod warunkiem, że w miejsce akcyzy nie zostaną wprowadzone inne dolegliwe opłaty takie jak właśnie podatek ekologiczny.

Źródło: Business Center Club