Akcyza od samochodów z ważną poprawką

Sejm podczas głosowania nad zmianą przepisów odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jedna, istotna dla branży, znalazła jednak uznanie w oczach posłów.

Znowelizowana ustawa wprowadza m.in. obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku, gdy zarejestrowany już w kraju (i zwolniony z akcyzy) samochód ciężarowy zostanie „przerobiony” na osobowy (od którego podatek ten jest wymagany). Dziś w takiej sytuacji trzeba jedynie zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o zmianie rodzaju pojazdu, co wymaga zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Posłowie zgodzili się jednak odłożyć o rok obowiązywanie tych przepisów w przypadku… kamperów. Wprowadzona do ustawy poprawka przewiduje bowiem, że „jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym) nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian powstaje z dniem 1 lipca 2022 roku.”

Nowe przepisy nakładają także na importerów sprowadzających z Unii Europejskiej do Polski samochody ciężarowe oraz specjalne o DMC do 3,5 t wymóg uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dopiero po jego otrzymaniu pojazd taki będzie można zarejestrować. Ma to pomóc wyeliminować zjawisko polegające na sprowadzaniu z UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako pojazdy ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy.  Zdaniem fiskusa, wymóg ten przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych.

Pokusa „podmiany” rodzaju auta podczas jego rejestrowania jest duża. Samochody ciężarowe do 3,5 tony są zwolnione z akcyzy, natomiast auta osobowe o pojemności silnika do 2,0 litra lub mniejszej są obciążone akcyzą w wysokości 3,1 proc. podstawy opodatkowania; z kolei w przypadku silników o pojemności powyżej 2 litrów stawka wynosi aż 18,6 proc. (Pomijamy tu kwestię zwolnienia z akcyzy aut elektrycznych czy obniżenia stawek dla hybryd).

Legislatorzy resortu finansów przewidują ponadto wprowadzenie obowiązku uiszczenia akcyzy od auta osobowego niezarejestrowanego w kraju „jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Teraz ustawa trafi do podpisu przez prezydenta.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *