[Raport] Nadużycia paliwowe – zmora menadżerów flot samochodowych

Spuszczanie paliwa z baku, tankowanie na kartę prywatnych samochodów czy nieautoryzowane przebiegi to niechlubna codzienność flot i firm transportowych. Skalę problemu z jakim borykają się menadżerowie firm transportowych, a także potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom potwierdzają wyniki raportu „Nadużycia paliwowe” przygotowanego na zlecenie Shell przez niezależną firmę badawczą Edelman Berland.

W zarządzaniu flotą kluczowego znaczenia w usprawnianiu procesów i optymalizacji kosztów nabierają zarówno skuteczna kontrola, jak i ochrona przed nadużyciami paliwowymi. Skalę problemu potwierdzają wyniki raportu „Nadużycia paliwowe” przygotowanego na zlecenie koncernu naftowego Shell przez niezależną firmę badawczą Edelman Berland.

By ocenić skalę niechlubnych procederów przebadano w Polsce oraz siedmiu innych krajach, opinie i doświadczenia managerów oraz kierowców. Przygotowany na ich podstawie raport potwierdza, że oszustwa paliwowe to negatywne i powszechne zjawisko, które dostrzega aż 97% menedżerów firm. Problem nadużyć zauważają także kierowcy, niestety zaledwie 46% z nich, ponieważ jako mały lub nieistniejący określa je aż 54% zatrudnionych w przedsiębiorstwach flotowych.

Z danych przedstawionych w raporcie Shell wynika, że wśród głównych przyczyn występowania nadużyć paliwowych w firmach transportowych znalazły się nie tylko przyzwolenie kierowców na tego typu zachowania, ale i brak czasu oraz środków finansowych uniemożliwiających managerom skuteczne ich wykrywanie. Chociaż obie grupy dostrzegają problem, to aż 96% kierowców ma opory przed poinformowaniem o takich sytuacjach swoich managerów, a tylko 2 na 10 managerów szkoli w tym zakresie swoich kierowców. Znacząca różnica w świadomości i poziomie wiedzy na temat sposobów zapobiegania nieuczciwym praktykom między managerami a kierowcami, jest główną przeszkodą w pokonaniu tego problemu. Niestety oznacza to, że 69% managerów, którzy twierdzą, że są dobrze poinformowani na temat najnowszych rozwiązań, nie dzieli się swoją wiedzą z kierowcami.

Dobre praktyki

Jeden na pięciu menedżerów (22%) twierdzi, że usprawnienie działań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom mogłoby obniżyć wydatki na paliwo o ponad 10%. Ponadto wprowadzenie dobrych praktyk mających na celu zwiększenie kontroli transakcji oraz wykrywalności oszustw, może według nich wygenerować kolejne oszczędności.
Wdrożenie samego systemu kontroli to jednak za mało. Niezbędne są szkolenia, edukacja na temat tego, co jest oszustwem i nieprawidłowością oraz zmiana postaw kierowców, dla których takie zachowania są akceptowalne. Obserwacje i doświadczenia Shell oraz wyniki raportu potwierdzają, że szansą na optymalizację kosztów funkcjonowania floty jest również rozplanowanie tras uwzględniające poziom zużycia paliwa oraz weryfikacja realizowanych planów.

Wśród kompleksowych rozwiązań, które mogłyby ukrócić nielegalne praktyki, eksperci Shell wymieniają na przykład karty chipowe zabezpieczone indywidualnym kodem PIN oraz karty przedpłacone, które pozwalają na dokładną analizę kosztów zakupu. Niektóre koncerny paliwowe, również  Shell powołują także zespoły specjalistów, zajmujących się monitorowaniem transakcji (w czasie rzeczywistym) w celu zapobiegania nadużyciom dokonywanym przez kierowców.

*Badanie zostało przeprowadzone w maju 2015 roku na zlecenie Shell przez Edelman Berland, niezależną firmę badawczą

Źródło i infografika: Shell
oprac. (MF/jab)