Rząd powołał projekt elektryfikacji transportu publicznego

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „E-Bus. Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego”. Głównym tematem rozmów był kompleksowy program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast, w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej.

Adresatami konferencji są przede wszystkim przedstawiciele miejskich zakładów autobusowych oraz administracja samorządowa miast. Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym z kluczowych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej przez Radę Ministrów i skierowanych do jak najszybszej realizacji. Przedstawiciele rządu zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności poprzez podpisanie listów intencyjnych z reprezentantami samorządów 41 polskich miast i gmin, skupiających niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Organizatorami wydarzenia byli Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.

Źródło: mr.gov.pl