Rodzinne miasto Opla stanie się „miastem elektrycznym”

Rüsselsheim, Opel oraz Uniwersytet Ren-Men przymierzają się do rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. W najbliższych miesiącach rozpocznie się instalacja około 1300 stacji ładowania w całym mieście. Przedsięwzięcie jest sponsorowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki.

Stacje będą zlokalizowane we wszystkich dzielnicach i strefach zabudowy mieszkalnej, na terenie obiektów firmy Opel, w kampusie Uniwersytetu Ren-Men, na osiedlach mieszkaniowych, na parkingach przy wybranych supermarketach i centrach handlowych oraz przy szpitalu miejskim (GPR). Ambitny projekt, na który partnerzy otrzymali oficjalne dotacje w łącznej wysokości 12,8 mln euro, będzie realizowany w wielu etapach do 2020 roku.

Na każdy publicznie dostępny punkt ładowania będzie wtedy przypadało 72 mieszkańców, co da największą gęstość stacji ładowania w stosunku do liczby mieszkańców nie tylko w Niemczech, ale w całej Unii Europejskiej. Ponadto kolejne 400 punktów ładowania zostanie zainstalowane na posesjach prywatnych, w tym 350 na terenie obiektów firmy Opel. Dla porównania: Hamburg, który obecnie jest niemieckim liderem, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania, ma 785 publicznie dostępnych punktów ładowania przy populacji liczącej 1,8 miliona (ranking miast Federalnego Stowarzyszenia Branży Energetycznej i Wodociągowej).

Wkład firmy Opel obejmuje przygotowanie parkingów, które zostaną wyposażone w 600 punktów ładowania oraz udostępnione mieszkańcom po zakończeniu prac. Opel zainstaluje też ładowarki przy 350 miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników firmy. „Opel będzie elektryczny! Ta deklaracja jest głównym filarem naszego strategicznego planu PACE!. W tym wszystkim ważna jest oczywiście rozbudowa infrastruktury ładowania w naszej centrali w Rüsselsheim. Jest to spójna kontynuacja naszej elektrycznej ofensywy” — powiedział Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel.

Dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Ren-Men miasto Rüsselsheim stanie się laboratorium elektromobilności o nieporównywalnej skali w Niemczech. W ramach projektu badane będą kwestie techniczne, takie jak stabilność zaopatrzenia w energię i integracja sieci, a także aspekty społeczno-ekonomiczne, w tym zachowania związane z mobilnością. Dane na temat zachowań użytkowników ładowarek umożliwią naukowcom prognozowanie przyszłego obciążenia sieci elektrycznej oraz pomogą im zidentyfikować poszczególne potrzeby kierowców samochodów elektrycznych. Oprócz nawet 20 punktów ładowania Uniwersytet Ren-Men zainstaluje także systemy magazynowania energii. Umożliwią one racjonalizację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym ograniczenie niezbędnej rozbudowy sieci.

„Prowadząc badania na potrzeby tego projektu, uniwersytet wnosi ważny wkład w urbanizacyjny rozwój Rüsselsheim. Wpisuje się to w nasze podejście, które zakłada dalsze wzmacnianie strategicznej roli uczelni w regionalnych systemach innowacji” — powiedział prof. dr Detlev Reymann, rektor Uniwersytetu Ren-Men.