[RELACJA] Konkurs Eco-miasto rozstrzygnięty

W tegorocznej edycji konkursu Eco-miasto wzięło udział wzięło 29 miast. Wśród nich nagrodzono 8 miast oraz przyznano 8 wyróżnień. Największymi zwycięzcami zostały Wrocław i Słupsk – laureaci aż dwóch kategorii.

Konkurs Eco-miasto organizowany jest przez Ambasadę Francji we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a także Fundacją LafargeHolcim i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Do tegorocznej edycji zgłosiło się się 29 miast, z których nagrody główne otrzymało 8 miast, a 8 przyznano wyróżnienia. Miasta biorące udział w konkursie zostały podzielone ze względu na wielkość: do 100 tys. i ponad 100 tys. mieszkańców, dlatego w każdej kategorii wyłoniono dwóch zwycięzców. Wiele miast rywalizowało w kilku kategoriach i w efekcie przesłano 49 formularzy konkursowych.

Nagrodę w kategorii „mobilność zrównoważona” została przyznana dla Wrocławia (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców), Ostrowi Wielkopolskiej (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców). W pierwszym przypadku jurorzy docenili ujednolicenie taryfy dla poszczególnych środków transportu w ramach URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonowanie w mieście 11 stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Natomiast Ostrów została wybrana za zrealizowanie projektów w ramach ITS (Intelligent Transport Systems), jak też dużym udziałem transportu rowerowego oraz wprowadzeniem autobusów elektrycznych, ładowanych z odnawialnych źródeł energii. W tej kategorii wyróżnienia przyznano Puławom i Trójmiastu (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Puławy stworzyły aplikację „myBus online”, przygotowaną z myślą o użytkownikach transportu miejskiego oraz jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziły specjalną „strefę uspokajania ruchu” i ograniczyły prędkość na ulicach do 30 km/h. Natomiast w Trójmieście stworzono spójną międzymiastową politykę transportową. W szczególności zrealizowano inwestycję międzymiastowego systemu wypożyczania rowerów „Rower Trójmiejski” oraz prowadzono kampanię na rzecz zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu rowerowego.

Kolejną kategorią była „efektywność energetyczna budynków”. W tym przypadku laureatami zostały Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców) i Kobyłka (poniżej 100 tys. mieszkańców). Zabrze prowadziło kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Z kolei Kobyłka efektywnie wykorzystała partnerstwo publiczno-prywatne jako skuteczną formę finansowania inwestycji w efektywność energetyczną budynków. Wyróżnienia przyznano Gdyni, którą doceniono za kompleksowe działania w zakresie modernizacji budynków, w tym budynków komunalnych oraz za działania edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej. Dodatkowo miasto wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Niepołomice doceniono za wsparcie na dużą skalę rozwoju odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz za międzynarodową i międzygminną współpracę na rzecz efektywności energetycznej. Wyróżniono również Ostrów Wielkopolski, za zrealizowany projekt wybudowania przedszkola w technologii energooszczędnej (przedszkole zostało oddane do użytku we wrześniu 2016r.).

Za „Gospodarkę wodną” nagrodę przyznano Wrocławiowi (powyżej 100 tys. mieszkańców) ze względu na wsparcie finansowe rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym w szczególności budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co w efekcie poskutkowało wzrostem liczby osób korzystających ze zbiorczych systemów odprowadzania ścieków. Jury doceniło również uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej „HYDROPOLIS” oraz szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców na temat gospodarki wodnej. W przypadku miast poniżej 100 tys. mieszkańców wybrano Słupsk. Powodem tego była kompleksowa realizacja zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i planowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody oraz kontroli wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Wyróżnienia otrzymały Kraków (zrealizowanie projektu „Energetycznie Pasywnej Oczyszczalni Ścieków”) i Hajnówka (udział w projekcie „Rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”).

Pod względem „zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi” wyróżniono Lublin – za planowany projekt wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu oraz Słupsk – za spójność działań w zakresie zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi, w szczególności za projekt informacyjny „Zielony punkt”. Jury zwróciło także uwagę na pilotażowo wdrożony w Szkole Podstawowej nr 8 system upubliczniania w czasie rzeczywistym informacji o zużyciu energii przez budynek. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano tylko jednemu miastu powyżej 100 tys. mieszkańców. Został nim Toruń, który doceniony za kompleksowe działania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dwa miasta Wrocław i Ostrów Wielkopolski, za zwycięstwo w kategorii „mobilność zrównoważona”, otrzymają samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres 1 miesiąca. Nagrody w kategorii „efektywność energetyczna budynków” przygotowane zostały przez firmę Saint-Gobain. Miastom Zabrze i Kobyłka przekazane zostaną produkty WEBER – preparat gruntujący, klej do izolacji termicznej i tynk hydrofilowy oraz siatkę podtynkową ADFORS, a także lekką wełnę szklaną ISOVER. Z kolei Wrocław i Słupsk, zwycięzcy kategorii „gospodarka wodna”, otrzymają od firmy Saur Polska vouchery na usługę 5 dni roboczych consultingu z zakresu działalności spółek Saur. Grupa EDF nagrodzi z kolei Lublin i Słupsk, które są laureatami kategorii „zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi”. Otrzymają one wizytę jednoosobowej reprezentacji każdego z miast w Centrum Szkoleniowym CAMPUS Nord Grupy DK Energy oraz w Centrum Zarządzania Efektywnością Energetyczną (DESC – DK Energy Savings Center) w Lille dla regionu północnej Francji. Dodatkową nagrodę przyznał Partner Medialny Konkursu – Teraz Środowisko. Wyróżnił on Wrocław za szczególną dbałość o interesy pieszych i rowerzystów oraz za plany uruchomienia wypożyczalni samochodów elektrycznych. Za te działania Wrocław otrzyma w prezencie reportaż promocyjny na portalu Teraz Środowisko.