Nocne dostawy

W Sztokholmie obowiązuje zakaz dostaw samochodami ciężarowymi w godzinach 22-6 rano. Właśnie w tym mieście przez dwa lata trwały badania dotyczące nocnych dostaw.

Badania prowadzone były przez kspertów Zintegrowanego Laboratorium Badawczego Transportu (ITRL) Królewskiego Instytutu Technologicznego (KTH) w Sztokholmie. Partnerem badań była Scania, która udostępniła pojazdy dystrybucyjne napędzane biogazem, przygotowane tak, aby pracowały możliwie najciszej.

Każdy z dwóch pojazdów był dodatkowo wyposażony w mikrofony, rejestrujące poziom hałasu emitowanego w bezpośrednim otoczeniu pojazdu oraz tego docierającego do sąsiednich domów. Z badań wynika, że hałas związany z samym pojazdem jest mniej uciążliwy niż ten związany z rozładunkiem.

Rejestrując poziom hałasu wokół pojazdu, możemy wyliczyć, w jakim natężeniu dźwięk jest odbierany na poziomie ulicy oraz w sąsiadujących budynkach. Podczas naszych badań najważniejsze dla nas jest to, w jaki sposób hałas jest postrzegany przez mieszkańców, komentuje Ragnar Glav, menedżer techniczny w wydziale akustyki pojazdowej w Scania.

W ramach projektu badawczego pojazd (Scania P340 4×2) używany przez dystrybutora produktów spożywczych odbywał dwa nocne kursy. Zaopatrywał 30 restauracji i hoteli w centrum Sztokholmu, które do tej pory otrzymywały zaopatrzenie w ciągu dnia, przeważnie w godzinach 7.00-9.00, czyli w porannym szczycie.

Wnioski płynące z badań pokazują, że średnia prędkość podczas nocnych dostaw jest o 30-60% wyższa niż w ciągu dnia. Poza tym kierowcy mogli obsłużyć więcej klientów i zatrzymywać się w punktach rozładunku na krócej.

Uzyskujemy oszczędności na paliwie. Wyższa wydajność przewozów sprawia, że firmy transportowe mogą jeszcze efektywniej wykorzystać jedną na pięć ciężarówek, stwierdza Anastasios Koutoulos z KTH.

Władze miasta Stockholmu analizują uzyskane wyniki badań i będą nadal poszukiwać sposobów zwiększania mobilności przy równoczesnej redukcji jej wpływu na klimat, zanieczyszczenie powietrza i emisję hałasu. Przedłużone zostało też zezwolenie dla dwóch pojazdów ciężarowych prowadzących eksperymentalnie dostawy w nocy oraz zezwolono aby trzeci pojazd został dołączony do badań.

Źródło: Scania