13 miast ma wyznaczonych operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył już operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania w 13 miastach: Elblągu, Gliwicach, Białymstoku, Toruniu, Częstochowie, Płocku, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Koszalinie i Lublinie. Na rozpatrzenie wniosków przez URE czeka 15 kolejnych miast m.in. Gdańsk, Szczecin i Bielsko-Biała.

Miasta w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE.

Stan na koniec marca 2021 r.

Do firm Enea, Energa Obrót i PGE Obrót dołączył ostatnio Tauron Sprzedaż jako wyznaczony przez Prezesa URE do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie regulator rozpatruje wnioski kolejnych 15 gmin o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy tych usług. Wnioski te złożyły miasta: Sosnowiec, Rzeszów, Kielce, Bytom, Gdańsk, Opole, Zabrze, Radom, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Szczecin, Bielsko-Biała, Rybnik, Ruda Śląska.

Schemat działania rynku elektromobilnego na podstawie ustawy o elektromobilności.

Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania wyznaczeni przez Prezesa URE na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
    -przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu kraje UE dążą do zmniejszenia tych emisji o 90 proc. do 2050 r. Szacuje się, że do 2025 r. potrzebny będzie około 1 mln publicznych stacji ładowania i tankowania do obsługi 13 mln bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów na europejskich drogach.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usług ładowania oznacza, że Polska sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG, co wpłynie na rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu, o które zabiega Europa.

Źródło: ORPA na podstawie URE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *