Zmiany w wynagrodzeniu kierowców zawodowych

Podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego została przedstawiona propozycja nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców.

Dużą zmianą po wprowadzeniu w życie nowelizacji Ustawy, byłaby różnica w zarobkach kierowców zawodowych. Kierowcy mieliby być rozliczani jak pracownicy delegowani. Oznaczałoby to koniec podróży służbowych oraz rewolucję związaną z systemem rozliczania wyjazdów międzynarodowych.

Projekt nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców wiąże się głównie z modyfikacją składowych wynagrodzenia kierowców. Według nowych wytycznych z systemu rozliczania miałyby zniknąć dieta i ryczałt, które stanowią nawet do 2/3 struktury całego wynagrodzenia oraz nie podlegają opodatkowaniu.

Jeżeli zmiany do ustawy zostałyby przyjęte w obecnym kształcie, składki kierowców byłyby obliczane od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na rok 2018 (kwota 4 443 zł). Nowe przepisy miałyby uwzględniać ulgi związane z oskładkowaniem i opodatkowaniem, ale nie byłyby tak korzystne, jak w przypadku podróży służbowych, ponieważ zostałyby pomniejszone o dodatki wynikające z wyjazdu zagranicznego.