Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Prime Car Management

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime Car Management (PCM), stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję. W wezwaniu pośredniczy Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. Informację podajemy za portalem parkiet.com

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów ustalono na 18 stycznia 2019 r., a zakończenie 18 lutego 2019 r. Przewidywany dzień zawarcia transakcji na GPW ustalono na 21 lutego, a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW na 26 lutego 2019 r.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 7 859 834, co stanowi 66% głosów.

„Jeśli w wyniku wezwania wzywający będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji spółki oraz głosów na jej walnym zgromadzeniu, zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji Akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW” – czytamy dalej.

Podano także, że w dniu ogłoszenia wezwania wzywający, ani żaden z jego podmiotów zależnych lub wobec niego dominujących nie posiada żadnych akcji PCM. Z kolei serwis obligacje.pl podaje, że wezwanie Hitachi Capital Polska to kontroferta wobec PKO Leasing, które podobne wezwanie ogłosiło na początku listopada. Hitachi ma zamiar nabyć wszystkie akcje PCM, ale wezwanie dojdzie do skutku jeśli uda się osiągnąć minimum 66 proc. w kapitale leasingowej spółki. Identyczne kryteria przyjęło PKO Leasing. PKO oferuje jednak 11,38 zł za akcję PCM, a Hitachi 12,09 zł. Obie spółki chcą przejąć PCM poniżej jednej trzeciej wartości księgowej, która na koniec III kwartału tego roku wynosiła 453,7 mln zł.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

Źródło: parkiet.com, obligacje.pl,
Zdjęcie: Bloomberg

Wideo

!! Wyprzedzamy nowotwór
Menadżer Floty w Genewie - TOYOTA
Menadżer Floty w Genewie - LEXUS
Menadżer Floty w Genewie - VW
  •  image
  •  image
  •  image
  •  image
[Pierwsza jazda] Test Infiniti Q30
[Fotorelacja] Motor Show 2016

Aktualności