GDDKiA podsumowuje rok 2018

Rok 2018 GDDKiA zakończyła realizując 113 zadań o łącznej długości 1425,6 km nowych dróg krajowych. W 2018 roku udostępniono do ruchu 321,4 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 3730,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest obecnie 11 zadań o łącznej długości 119,5 km.

W 2018 roku udostępniono kierowcom 321,4 km:

– S3 Lubin południe – Legnica (A4) – 22,6 km
– S3 Lubin Północ – Lubin Południe – 11,3 km
– S3 Nowa Sól – Gaworzyce – 16,4 km
– S3 Gaworzyce – Kazimierzów – 16,9 km
– S3 Legnica – Jawor – 19,7 km
– S3 Jawor – Bolków – 16,1 km
– S3 Zielona Góra Północ – Niedoradz – 13,3 km
– S3 węzeł Niedoradz – Nowa Sól Południe  – 17,3 km
– S5 Leszno Płd. – Kaczkowo – 9,5 km
– S5 Radomicko – Leszno Płd. – 19,1 km
– S7 obwodnica Radomia – 24,7 km
– S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański – 20,5 km
– S7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo – 19,1 km
– S7 odcinek Chęciny-Jędrzejów – 21,6 km
– S8 Wyszków – Poręba – 13 km
– S8 Ostrów Maz. – granica województwa – 9,4 km
– S8 Poręba – Ostrów Maz. – 16,1 km
– S11 obwodnica Kępna etap I – 3,6 km
– S12 obwodnica Puław – 11,9 km
– DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe – 10 km
– DK33 obwodnica Kłodzka – 9,2 km

Dodatkowo 30 grudnia 2018 roku otwarto odcinek S5 Poznań – Wronczyn – ok. 15,9 km – ruch po jednej jezdni na całej długości

Kierowcy korzystają też z S3 pomiędzy węzłem Polkowice i Lubin Północ, czyli w sumie około 7 z 14,4 km odcinka węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ

 

W efekcie zakończonych w 2018 roku inwestycji kierowcy otrzymali:

– 120 km trasy S3 i mają do dyspozycji dwujezdniową drogę od Szczecina po Bolków (za wyjątkiem budowanego drugiego  mostu w Cigacicach na Odrze oraz kilkukilometrowego odcinka na wysokości Polkowic)

– 86 km trasy S7 co umożliwia pokonanie dwujezdniową trasą drogi z Gdańska do granicy województwa mazowieckiego oraz od Grójca do granicy województwa małopolskiego (z wyjątkiem kilku km na wysokości Skarżyska Kamiennej)

– 38 km trasy S5 i od Radomicka, omijając Leszno, dojedziemy drogą ekspresową do Wrocławia.

 

W 2018 roku GDDKiA podpisała 41 umów na łącznie 535,4 km

 

Rok 2018 GDDKiA kończy z 49 podpisanymi projektami unijnymi. 28 grudnia podpisaliśmy Umowę o Dofinansowanie ze środków UE, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację drogi S7 Warszawa – Grójec. Dzięki temu, łączna wartość całkowita wszystkich dofinasowanych inwestycji to około 61,8 mld zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie około 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł.

 

Program Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023

Zaktualizowany w lipcu 2017 roku Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym:

– 252,2 km autostrad

– 2641, 1 km dróg ekspresowych

– 35 obwodnic o łącznej długości 369,4 km

Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld do 135 mld zł

Źródło: GDDKiA

Wideo

!! Wyprzedzamy nowotwór
Menadżer Floty w Genewie - TOYOTA
Menadżer Floty w Genewie - LEXUS
Menadżer Floty w Genewie - VW
  •  image
  •  image
  •  image
  •  image
[Pierwsza jazda] Test Infiniti Q30
[Fotorelacja] Motor Show 2016

Aktualności