Zarejestruj się

Dane pierwszego uczestnika

Dane firmy

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Menadżer Floty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-559) przy ul. Świeradowskiej 51-57. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówienia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

* Pola wymagane

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Organizatorem szkolenia jest wydawca miesięcznika „Menadżer Floty” www.menadzerfloty.pl: Menadżer Floty Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP: 8992736144, REGON: 021852540, tel. 71 780 66 65, fax. 71 758 54 05

2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

3. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników Konferencji następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia i wysyłane jest na adres email Zgłaszającego. Organizator zastrzega prawo odmowy uczestnictwa Zgłaszającemu bez podawania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz wprowadzania ewentualnych zmian w programie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowań i roszczeń.