PSPA partnerem merytorycznym targów EKOFLOTA 2017

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) jest organizacją ekspercką, promującą efektywne ekonomicznie i niskoemisyjne technologie energetyczne w transporcie. Organizacja integruje czołowe firmy polskie i zagraniczne, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój i funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w Polsce, w tym głównie elektromobilności. Podczas drugiej edycji Międzynarodowych Targów EkoFlota 2017 – PSPA obejmie wydarzeniem patronatem merytorycznym.

PSPA jest jednym z liderów platformy branżowej, utworzonej we współpracy z Ministerstwem Energii, których celem jest inicjowanie i prowadzenie konsultacji z rynkiem, wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce.

„W wyniku współpracy zostaną wypracowywane najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do szybszego rozwoju rynku” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

PSPA jest inicjatorem projektu skierowanego do liderów elektromobilności w Polsce – Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL. Celem projektu jest budowa świadomości społecznej Polaków w zakresie niskoemisyjnego transportu. Zespół Obserwatorium realizuje własne badania i monitoruje rozwój rynku w Polsce i w regionie. Wszystkie kluczowe informacje związane z elektromobilnością są prezentowane na ogólnodostępnym portalu. To podstawowe źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami, motoryzacją i ekologią.

Statutowa działalność PSPA opiera się na czterech filarach: pozyskiwaniu i dystrybucji wiedzy, zabieganiu o lepsze prawo, integracji rynku oraz komunikacji. Stowarzyszenie wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia i tworzy nowe, by skutecznie zabiegać o konkurencyjne warunki rynkowe dla branży związanej z elektromobilnością.

Comments are closed.