Konferencja E-Mobility

Partner Główny

Ramowy program Konferencji

8:30 – 8:40 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI, PRZYWITANIE GOŚCI PRZEZ ORGANIZATORÓW

09.00 – 10.15 PANEL I

ZEROEMISYJNA FLOTA W FIRMIE – ROAD MAP

TEMATY:

– Modele finansowe dostępne na polskim rynku – czy rynek usług finansowych jest gotowy na elektromobilność?
– Kto powinien się zainteresować zeroemisyjną flotą w pierwszej kolejności?
– Flota zeroemisyjna czy niskoemisyjna – jaką drogą powinny podążać przedsiębiorstwa w Polsce?
– Kluczowe bariery i wyzwania jak sobie z nimi radzić (m.in. dostępność infrastruktury, ubezpieczenie pojazdu).
– Wyższy odpis amortyzacyjny – ocena skuteczności mechanizmu wprowadzonego Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
– Doświadczenia międzynarodowe – przykłady, z których warto korzystać.

PRELEGENCI:

– Przedstawiciele sektora finansowego – branża leasingowa oraz ubezpieczeniowa
– Przedstawiciele koncernów, które zrealizowały lub realizują pilotażowe projekty związane z wykorzystanie floty zeroemisyjnej
– Przedstawiciele przedsiębiorstw międzynarodowych, które z powodzeniem włączyły pojazdy zeroemisyjne do własnej floty

10.15 – 10.30 PRZERWA

10.30 – 11.45 PANEL II

ZEROEMISYJNA FLOTA W FIRMIE – CZY ŁADOWANIE TO WYZWANIE?

TEMATY:

– Jakie są preferencje użytkowników flot zeroemisyjnych – doświadczenia praktyczne.
– CCS, CHAdeMo, Type 2 – czy standaryzacja stanowi barierę rozwojową?
– Rozwój infrastruktury w Polsce w oparciu o Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
– Wyzwania praktyczne – jak rozliczać usługę ładowania zeroemisyjnego samochodu służbowego przy wykorzystaniu ładowania „nocnego”, tj. przydomowego.
– Doświadczenia międzynarodowe – przykłady, z których warto korzystać.

PRELEGENCI:

– Przedstawiciele sektora finansowego – branża leasingowa oraz ubezpieczeniowa
– Przedstawiciele koncernów, które zrealizowały lub realizują pilotażowe projekty związane z wykorzystanie floty zeroemisyjnej
– Przedstawiciele przedsiębiorstw międzynarodowych, które z powodzeniem włączyły pojazdy zeroemisyjne do własnej floty

11.45 – 12.30 PODSUMOWANIE RANKINGU – EKOMOBILNI (PSPA, PwC)

12.30 – 13.00 PRZERWA OBIADOWA

13.00 – 14.15 PANEL III

ZEROEMISYJNA FLOTA W FIRMIE – TSL

TEMATY:

– Rozwój elektromobilności w sektorze TSL. Elektryczne pojazdy do przewozu towarów odeNV200 do Tesli Semi.
– Zeroemisyjna logistyka miejska – czy będzie to najszybciej rozwijający się sektor elektromobilności?
– Czy to się opłaca? Analiza TCO.
– Idealne miasta przyszłości – czy strefy czystego transportu wymuszą na firmach zwrot w stronę niskiej emisji?
– Doświadczenia międzynarodowe – przykłady, z których warto korzystać.

PRELEGENCI:

– Przedstawiciele firm motoryzacyjnych posiadających w swojej ofercie zeroemisyjne pojazdy służące do przewozu towarów.
– Przedstawiciele branży logistycznej
– Przedstawiciele firm zlecających usługi logistyczne
– Przedstawiciele organizacji, które przeprowadzały badania TCO pojazdów zeroemisyjnych

14.15 – 14.30 PRZERWA

14.30 – 15.45 PANEL IV

ZEROEMISYJNA FLOTA W FIRMIE – JAKA NAS CZEKA PRZYSZŁOŚĆ?

TEMATY:

– Jaki wpływ na gospodarkę będzie miało upowszechnienie pojazdów autonomicznych?
– Wodór źródłem energii przyszłości. Czy będziemy świadkami kolejnej wielkiej rewolucji, w wyniku której ogniwa wodorowe zaczną wypierać baterie litowo – jonowe?
– Jakie znaczenie dla przedsiębiorstw będzie miał rozwój smart grid oraz V2G?
– W jakich kierunkach powinna się rozwijać polska gospodarka?
– Doświadczenia międzynarodowe – przykłady, z których warto korzystać.

PRELEGENCI:

– Przedstawiciele innowacyjnych firm związanych z rozwojem oraz wprowadzaniem na rynek nowych technologii.
– Przedstawiciele koncernów, które już są lub mogą się stać beneficjentami ww. rozwiązań.
– Przedstawiciele ośrodków badawczo – rozwojowych oraz organizacji branżowych.

15.45 – 16.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI. ZAKOŃCZENIE