Sojusz na rzecz rozwoju elektromobilności

Grupa Lotos, Poczta Polska, TVP, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności zawarły porozumienie dotyczące wspólnych działań mających na celu rozwój elektromobilności w Polsce.

Grupa Lotos zawarła współpracę z Telewizją Polską oraz Pocztą Polską w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego. List intencyjny między Grupą Lotos a Telewizją Polską zakłada wypracowanie modelu biznesowego, którego głównym zadaniem będzie zbudowanie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywanych przez TVP.

Natomiast Enea Serwis podpisała z Kolejowymi Zakładami Łączności porozumienia na rzecz rozwoju elektromobilności. Firmy będą współpracować przy wspólnej dystrybucji i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także prowadzenia szkoleń dla pracowników.

Celem podpisanych dokumentów ma być rozwój elektromobilności w Polsce i zacieśnienie współpracy między firmami w tym zakresie. Inicjatorem podpisania porozumień było Ministerstwo Energii.

Źródło: Ministerstwo Energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *