Groupe Renault testuje systemy dwukierunkowego ładowania samochodów elektrycznych

Groupe Renault rozpoczyna pierwsze, zakrojone na szeroką skalę testy w zakresie systemów dwukierunkowego ładowania. Cechą szczególną technologii zastosowanej w systemach ładowania prądem zmiennym jest zainstalowanie w samochodach odwracalnej ładowarki. Testowane rozwiązanie wiąże się jedynie z niewielką i ograniczoną kosztowo adaptacją istniejących stacji ładowania.

W 2019 roku na drogi Europy wyjedzie 15 samochodów ZOE z systemem dwukierunkowego ładowania. Celem Grupy jest opracowanie oferty systemów odwracalnego ładowania oraz przygotowanie standardów razem z partnerami tego projektu. Testy rozpoczynają się w Utrechcie w Holandii i na wyspie Porto Santo (archipelag Madery w Portugalii). Następnie projekt będzie wdrażany we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i w Danii.

Projekt potwierdza w pełni rolę lidera, jaką odgrywa Groupe Renault w dziedzinie elektromobilności skierowanej do wszystkich oraz jej pozycję ważnego podmiotu w zakresie przemian energetycznych. Dwukierunkowe ładowanie jest głównym elementem inteligentnych ekosystemów elektrycznych opracowanych przez Grupę Renault. Zdecydowaliśmy się na technologię pokładową, która optymalizuje koszty stacji ładowania i daje możliwość masowego zastosowania – powiedział Gilles Normand, dyrektor ds. pojazdów elektrycznych Groupe Renault.

Zasadą ładowania dwukierunkowego (vehicle to grid), jest zmienny stopień ładowania lub rozładowywania akumulatora samochodu elektrycznego, w zależności od potrzeb oraz podaży energii elektrycznej dostępne w sieci zasilania. Akumulator jest ładowany do maximum, gdy podaż energii elektrycznej przewyższa potrzeby, w szczególności w okresach szczytowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Samochody mogą również przesyłać energię elektryczną do sieci w okresach szczytowego poboru. W ten sposób samochody mogą czasowo przechowywać energię elektryczną i przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto pozwala to na optymalizację dostaw energii z lokalnych źródeł odnawialnych do sieci krajowej i ograniczenie kosztów infrastruktury. Klienci zużywają energię elektryczną bardziej oszczędnie i w sposób przyjazny dla środowiska, a dodatkowo zarabiają na dostawach energii do sieci energetycznej.

Dwukierunkowe ładowanie będzie testowane w ramach kilku projektów – ekosystemów energetycznych lub usług mobilności. Testy zaplanowane są w siedmiu krajach, we współpracy z różnymi partnerami, by opracować przyszłą ofertę Groupe Renault. Grupa ma dwa cele: analizę wykonalności systemów na masową skalę i ocenę potencjalnych zysków.