Fabryka Audi w Brukseli z neutralnością pod względem emisji CO2

Audi Bruksela stało się pierwszą na świecie fabryką z certyfikowaną neutralnością emisji dwutlenku węgla.

Firma certyfikacyjna Vinçotte nagrodziła fabrykę w Brukseli certyfikatem „Lokalizacja neutralna pod względem emisji CO2”.  Wszystkie procesy produkcyjne w brukselskiej fabryce w 95% zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Belgijska fabryka Audi swą politykę klimatyczną osadza na trzech filarach. Filar pierwszy, to przestawienie się na tzw. zieloną energię elektryczną. W 2012 r. dachy wszystkich budynków fabrycznych o powierzchni 37 tysięcy metrów kwadratowych pokryte zostały w całości ogniwami fotowoltaicznymi. W ten sposób, koncern zredukował wytwarzanie ok. 17 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie.

Drugim filarem jest pozyskiwanie energii cieplnej, również do ogrzewania budynków biurowych, z odnawialnych źródeł. Fabryka ogrzewana jest certyfikowanym biogazem. Dzięki odnawialnym źródłom energii zapobiega się tu emisji 40 tysięcy ton CO2 rocznie. Pierwszy i drugi filar polityki, wspólnie pokrywają zapotrzebowanie zakładu na energię w ponad 95 procentach.

Trzecim filarem klimatycznej polityki koncernu jest emisja, której na obecnym etapie nie można uniknąć. Jednak Audi Bruksela wyrównuje to tzw. kwotami węglowymi. W ich skład wchodzi np. emisja powodowana przez samochody służbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *