Związek Polskiego Leasingu przyjął strategię działania na lata 2018-2020

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy przyjął strategię na lata 2018 – 2020. Wśród obszarów priorytetowych dla polskiej branży leasingowej znalazły się działania odnoszące się do digitalizacji procesu leasingowego, projektów badawczych, motoryzacji czy otwarcie się na nowe trendy.

Dokument strategii, który został opracowany przez ekspertów ZPL na bazie wewnętrznego dialogu, prowadzonego z podmiotami zrzeszonymi w polskiej organizacji leasingowej, został jednogłośnie przyjęty podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu. Strategia definiuje na nowo misję ZPL, opierając ją na 5 filarach, wśród których należy wyróżnić: rozwój, bezpieczeństwo, wizerunek, jedność, platforma. Na poziomie spodziewanych efektów, strategia zakłada m.in. silniejszy głos branży w Polsce i Europie, większą aktywność grup roboczych działających w ramach organizacji, a także nowe inicjatywy.

– „Znaczenie leasingu, a tym samym siła polskiej branży leasingowej wzrastają. Według badań opublikowanych ostatnio przez Komisję Europejską, leasing jest w Polsce najbardziej istotnym źródłem finansowania MŚP. Dane KE znajdują potwierdzenie w krajowych wynikach branży. W ciągu ostatnich 5 lat polska branża leasingowa rosła średniorocznie o 16,8 proc. Analizy ZPL wskazują też na to, że w 2017r. łączna wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców może wynieść blisko 66 mld zł. Aby sprostać wyzwaniom, które stoją przed firmami leasingowymi w kolejnych latach, a tym samym przygotować się do zmian zachodzących na polskim rynku, jako branża opracowaliśmy i przyjęliśmy strategię działania Związku Polskiego Leasingu na lata 2018-2020. W pierwszej kolejności stawiamy na digitalizację procesu leasingowego, projekty badawcze oraz szeroko pojęty obszar motoryzacji. Nie zapominamy także o tak istotnych aspektach naszej działalności jak: prawo i podatki, rachunkowość, etyka, szkolenia oraz o działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym” – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Realizację nowej strategii będzie wspierał silniejszy Komitet Wykonawczy ZPL w składzie: Andrzej Krzemiński (Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.), Ewa Łuniewska (Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.), Marcin Balicki (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.), Grzegorz Borowiec (były Prezes Siemens FINANCE Sp. z o.o.), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.), Artur Nowicki (Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej), Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP) i Mieczysław Woźniak (członek zarządu Leaseurope).

Działania zdefiniowane w nowej strategii ZPL będą realizowane m.in. przy udziale zespołów i grup roboczych, działających w ramach Związku Polskiego Leasingu oraz pracowników biura ZPL. Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów. W Związku działają: Grupa ds. digitalizacji, Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku, Grupa ds. PR i marketingu oraz Zespół ds. przeciwdziałania wyłudzeniom. Związek liczy obecnie 31 członków, przy czym w latach 2016 – 2017, organizacja pozyskała sześć nowych podmiotów: Alior Leasing, BMW Financial Services, Fraikin Polska, Leasing Polski, PSA Finance Polska, Santander Consumer Multirent.

Źródło: ZPL