Zmiany na wysokim szczeblu w MOTO Flocie

Od listopada bieżącego roku stanowisko Dyrektora Zarządzającego w firmie MOTO Flota (branża CFM) pełni Andrzej Kisała. Dotychczas związany z PKN Orlen odpowiadał za rozwój floty firmowej koncernu petro-chemicznego.

Andrzej Kisała jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Akademii Leona Kuźmińskiego. W latach 1994-2005 zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w branży FMCG. Od 2005 w strukturach PKN ORLEN SA gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż kart paliwowych, backoffice, transformację strategii sprzedaży paliw w sektorze B2B, backoffice, wdrożenie programu kart rabatowych, kart przedpłaconych, rozwój systemu kart paliwowych FLOTA oraz za kreowanie i wdrażanie nowych projektów i usług mających na celu zwiększenie rentowności oraz atrakcyjności oferty kartowej koncernu (np. płatności za autostrady, serwisy czy strefy płatnego parkowania).

Od listopada 2017 związany z MOTO Flotą odpowiedzialny za rozwój firmy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Źródło: MOTO Flota