T-Systems, Daimler AG, DKV Euro Service – wspólnie na rzecz jednolitego systemu opłat

Firmy nawiązały współpracę na rzecz uruchomienia systemu opłat drogowych EETS w całej Europie. Celem powstałego joint venture jest wprowadzenie jednolitej oferty usług rozliczania myta końcowemu klientowi.

Według założeń współpracy pomiędzy T-Systems, Daimler AG oraz DKV Euro Service, wszelkie podejmowane działania w ramach projektu, będą podlegały weryfikacji przez instytucje państwowe, stojące na straży konkurencyjności.

Od strony technicznej kluczowym elementem całej usługi będzie dedykowane, jednolite urządzenie pokładowe instalowane w pojazdach ciężarowych, czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Wprowadzenie urządzeń na rynek planowane jest na rok 2018 i w pierwszej kolejności nastąpić ma w: Polsce, Niemczech, Belgi, Francji oraz Austrii. Następnie do systemu włączone mają być kolejne kraje, a wśród nich: Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Węgry.

Oferowane usługi obejmą zarówno aktualne, jak i przyszłe płatne odcinki dróg, a także wybrane tunele i mosty – wszystko przy użyciu jednego urządzenia zainstalowanego w pojeździe.

Źródło: DKV