Ruper Stadler pozostanie prezesem Audi AG

Podczas wczorajszego posiedzenia zwykłego Rady Nadzorczej Audi AG, prezes zarządu Ruper Stadler uzyskał wotum zaufania i tym samym jego kadencja została przedłużona o kolejne pięć lat. Rada Nadzorcza postanowiła również o uaktualnieniu i rozszerzeniu odpowiedzialności za integralność.

Dyrektor ds. zgodności (Chief Compliance Officer – CCO) raportować będzie bezpośrednio do członka zarządu ds. finansów – CFO, Axela Strotbeka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Audi AG i prezes zarządu Volkswagen AG Matthias Müller, po zakończeniu obrad podkreślił: „Głosując jednomyślnie, Rada Nadzorcza po raz kolejny wyraziła swoje zaufanie co do pracy pana Ruperta Stadlera, wierząc, że będzie on nadal z sukcesem prowadził Audi ku dalszemu rozwojowi.”

Peter Mosch, przewodniczący Rady Zakładowej Audi AG i członek komitetu prezydialnego Rady Nadzorczej dodał: – „My, jako pracownicy Audi AG, wiążemy z przedłużeniem tego kontraktu bardzo wyraźne stanowisko. Pan Stadler musi długookresowo chronić nasze miejsca pracy w fabrykach w Niemczech, zapewnić dobre wykorzystanie potencjału naszych zakładów i systematycznie promować rozwiązania techniczne gwarantujące udaną przyszłość naszej firmy.”

Rada Nadzorcza postanowiła również ze skutkiem natychmiastowym przekazać odpowiedzialność zarządu za integralność członkowi zarządu ds. finansów, Axelowi Strotbekowi. Od teraz, Strotbek odpowiada za takie pola działania koncernu jak: finanse, IT oraz właśnie integralność. W kontekście reorganizacji Grupy, za działania operacyjne będzie tu odpowiadał dyrektor ds. zgodności (Chief Compliance Officer – CCO), który raportował będzie bezpośrednio do członka zarządu, czyli CFO Axela Strotbeka.

Źródło: Audi