PKO Leasing najlepszy na polskim rynku leasingu po 2017 roku

PKO Leasing jest liderem rynku leasingu po 2017 roku z udziałem w rynku na poziomie 12 proc. i poziomem sprzedaży ponad 8,1 mld zł. W 2017 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości ponad 67 mld złotych. Z finansowania w formie leasingu najchętniej korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Inwestycje przedsiębiorców, w tym finansowane leasingiem, oraz konsumpcja prywatna mają znaczący wpływ na wyniki polskiej gospodarki.

„Prognozy wzrostu gospodarczego na bieżący rok są stabilne i optymistyczne. Jedynej zmianie mogą ulec czynniki wpływające na jego dynamikę – będą bardziej zdywersyfikowane. Oprócz perspektywy stabilnego wzrostu konsumpcji prywatnej ekonomiści spodziewają się dynamicznego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, które w dużej mierze są finansowane leasingiem” –  mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing

PKO Leasing w 2017 roku sfinansował transakcje o wartości 8,1 mld zł i uplasował się na pozycji lidera rynku leasingu. Na sprzedaż Spółki złożyły się transakcje w kluczowych segmentach rynku. Odnotowana sprzedaż w pojazdach lekkich (samochody osobowe i użytkowe do 3,5t) wyniosła ok. 3,8 mld z wysoką 15 proc. dynamiką wzrostu r/r. Sektor maszyn i urządzeń, dzięki niegasnącemu zapotrzebowaniu inwestycyjnemu i utrzymującej się koniunkturze przedsiębiorców odnotował stabilny wzrost. Bank w tym obszarze udzielił finansowania na ok. 2,15 mld zł z dynamiką 5,6 proc. r/r. Transport ciężki z wynikiem ok. 2,1 mld zł dopełnia sprzedaż spółki.

W strukturze finansowania PKO Leasing 47 proc. stanowią pojazdy lekkie, 26 proc. transport ciężki, a maszyny i urządzenia w tym IT 26 proc. Taka dywersyfikacja w połączeniu z dużym rozdrobnieniem obsługiwanych branż klientów pozwala na bezpieczne zarządzanie portfelem.

 

Finansowanie w formie leasingu daje możliwość poprawienia płynności finansowej oraz dostosowania spłat do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Z usług leasingowych korzystają przedstawiciele większości branż, niezależnie od wielkości firmy. O wzrastającej popularności leasingu wśród przedsiębiorców z tej grupy świadczy ciągły rozwój rynkowej oferty finansowania, nowych narzędzi oraz dostępności produktu również w kanałach online.

Finansowanie MŚP z dotacjami

PKO Leasing w perspektywie 2016-2018 alokował łącznie 670 mln PLN z funduszy unijnych. Program COSME został zakończony sukcesem – pół roku przed terminem, gdzie do polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP trafiło 520 mln PLN preferencyjnego leasingu z bezpłatną gwarancją unijną.

Źródło: PKO Leasing