Japoński sojusz z myślą o samochodach elektrycznych

Mazda, Toyota oraz Denso będą wspólnymi siłami rozwijać najnowsze technologie dla pojazdów elektrycznych. Firmy te postanowiły również założyć nową spółkę, w skład której wejść mają wybrani inżynierowie z trzech przedsiębiorstw, by zapewnić sprawną realizację projektów wspólnego rozwoju technologicznego.

Z uwagi na fakt, że władze krajów i regionów na całym świecie przyjmują coraz bardziej rygorystyczną politykę w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, pojawiają się nowe przepisy, które wymagają rozwoju sprzedaży pojazdów elektrycznych. Spełnienie wymogów przepisów dotyczących ochrony środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju naszych spółek wymaga opracowania szerokiej gamy układów napędowych i technologii. Uważamy, że pojazdy elektryczne (EV) są kluczowym obszarem technologicznym w tym procesie, obok pojazdów z ogniwami paliwowymi.

Podczas, gdy pojazdy elektryczne wciąż oczekują na szeroką akceptację rynku, ogromne inwestycje w wymiarze finansowym i czasowym, potrzebne do objęcia wszystkich rynków i segmentów motoryzacyjnych, wywierają dużą presję na indywidualnych producentach samochodów, odpowiadając na bardzo zróżnicowany w skali światowej popyt na pojazdy.

Mazda, Denso i Toyota postanowiły wspólnie rozwijać podstawowe technologie strukturalne dla pojazdów elektrycznych, zdolne do objęcia różnorodnych segmentów i rodzajów rynku samochodowego w celu zapewnienia elastycznego i szybkiego reagowania na trendy rynkowe. Umowa obejmuje szeroki zakres modeli, od pojazdów małolitrażowych po samochody osobowe, SUV-y oraz lekkie pojazdy dostawcze i ma na celu unowocześnienie procesu rozwoju, przez połączenie mocnych stron każdej ze spółek, w tym projektowania pojazdów łączonych i osiągnięć w zakresie rozwoju technik komputerowych, w oparciu o modelowanie Mazdy, technologie elektroniczne Denso i platformę Nowej Architektury Globalnej Toyoty (TNGA – Toyota New Global Architecture).

Za pośrednictwem projektu wspólnego rozwoju technologicznego, przeznaczając równe ilości zasobów rozwojowych, zapewniając sprawny przebieg procesów rozwojowych i korzystając z istniejących zakładów produkcyjnych, Mazda i Toyota zamierzają skoncentrować swoje zasoby na podstawowych wartościach pojazdów, by umożliwić tworzenie atrakcyjnych pojazdów elektrycznych, które odzwierciedlą wyjątkową tożsamość każdej marki i pozwolą uniknąć sprowadzania ich do roli zwykłego towaru codziennego użytku.

Spółki mają również na celu stworzenie struktury biznesowej, która będzie otwarta na udział innych producentów samochodów i dostawców.

Źródło: Mazda, Toyota