HSBC: Eksport polskich usług urośnie o 7 procent w 15 lat

Eksport usług z Polski będzie rósł rocznie w tempie ok. 7 procent (w USD) w ciągu najbliższych 15 lat, natomiast prognoza dla eksportu towarów znad Wisły wynosie ok. 5 procent rocznie. Takie wnioski płyną z raportu Global Trade Forecast autorstwa ośrodka analitycznego Oxford Economics, przygotowanego na zlecenie banku HSBC.

Raport poświęcony został perspektywom międzynarodowej wymiany handlowej. Pierwszy raz zawiera także prognozy i dane dotyczące sektora usług. W skali globalnej jak wynika z badania banku HSBC i Oxford Economics na świecie aktualnie dynamicznie rozwija się eksport usług biznesowych oraz usług teleinformatycznych. W latach 2000-2015 eksport tego typu usług na świecie rósł w średnim tempie odpowiednio 9 i 12 proc. rocznie.

W przypadku Polski usługi stanowią obecnie ok. 20 proc. całkowitego eksportu z Polski. Połowa z tego to transport i turystyka, chociaż udział tych usług stopniowo maleje – z 52 proc. w 2010 roku do 49 proc. w roku 2015). Ich miejsce przejmują usługi biznesowe i teleinformatyczne, jak zaznaczono w raporcie.

Znaczący udział w światowym eksporcie usług mają rynki rozwinięte w zakresie usług wymagających specjalistycznej wiedzy. Natomiast Polska (obok) Indii to wyjątek wśród rynków wschodzących, które zdołały zbudować silną pozycję w obszarze usług biznesowych.

„Jeśli rządy powstrzymają się od wprowadzania rozwiązań utrudniających przepływy handlowe, w 2017 roku może dojść do ożywienia międzynarodowej wymiany handlowej. Według ich prognoz, wartość eksportu towarów może wzrosnąć o 3 proc. w przyszłym roku, przyspieszając następnie do 6 proc. rocznie do 2030 roku” – prognozują autorzy raportu.

Wartość eksportu usług może natomiast rosnąć w tempie 7 proc. rocznie w 15-letniej perspektywie. W przypadku wprowadzenia nowych barier celnych i innego rodzaju utrudnień, całkowita wartość wymiany handlowej na świecie może skurczyć się o 3 proc. do 2030.

Źródło: HSBC Polska; ISBnews.pl
fot. wiki commons – NotrucksNolife from FRANCE (CC BY 2.0)