Grupa Masterlease podsumowuje trzeci kwartał

Grupa Masterlease po pierwszych trzech kwartałach sfinansowała swoim klientom 7 922 pojazdy. Spółka koncentrowała w tym czasie swoje wysiłki sprzedażowe na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku obejmujących klientów indywidualnych i małe i średnie firmy.

Po 9 pierwszych miesiącach 2017 roku Grupa Masterlease osiągnęła 30 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 7,5% r/r. Wzrost wyników spółki jest pochodną rozwoju floty, która wzrosła w analizowanym okresie wzrosła o 7,4%.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedażowych po trzech kwartałach 2017. W naszej ocenie realizacja planu rocznego na poziomie 11 000 dostaw pozostaje niezagrożona. W ostatnich kilku miesiącach priorytetem był dla nas rozwój sprzedaży produktów Abonament oraz uruchomienie działalności short-term rental. Wiążemy duże nadzieje z rozwojem tych produktów i zakładamy, że będę one motorem rozwoju Grupy w 2018 roku” – mówi Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Masterlease.

W 4 kwartale Grupa Masterlease uruchomiła platformę Master1.pl do zawierania kontraktów typu abonament na samochody online. Jest to pierwszy w Polsce serwis, który umożliwi sprzedaż samochodów w 100% przez Internet bez konieczności spotkania ze sprzedawcą w salonie. Cały proces od wyboru do podpisania kontraktu odbywa się w kilku krokach online. W ofercie dostępne są samochody nowe i używane. Na Master1.pl można znaleźć kilkaset ofert samochodów niemal wszystkich dostępnych w Polsce marek z możliwością sfinansowania ich w formie abonamentu, leasingu lub za gotówkę. Obecnie z pełnej ścieżki zakupu online mogą skorzystać klienci indywidualni, ale firma pracuje nad tym, by już niedługo samochody przez Internet mogły kupować także przedsiębiorstwa.

„Otwarcie kanału sprzedaży online to odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy szukają rozwiązań, pozwalających wiele rzeczy zrobić szybciej i efektywniej. Działania promujące Master1.pl rozpoczęliśmy w trzecim kwartale. Zakładamy, że sprzedaż wygenerowana przez kanał Master1.pl będzie istotną części naszego biznes planu w 2018 roku” – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease.

Grupa Masterlease planuje w 4 kwartale 2017 roku przeprowadzić emisję zabezpieczonych obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Wieloletni program emisji obligacji zakłada emisję do wartości 500 mln zł. W dniu 21 lipca 2017 Spółka wypłaciła 28 mln zł dywidendy z zysku 2016, czyli 2,36 zł na akcję. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę dywidendy w kwocie do 100% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

„W pierwszym kroku zakładamy pozyskanie do 200 mln złotych, co z jednej strony wykorzystamy na spłatę najdroższych kredytów, a z drugiej wykorzystamy do finansowania wzrostu naszego porfela kontraktów w 2018 roku” – dodaje Jakub Kizielewicz.

Źródło: Masterlease