Grupa Masterlease podsumowuje pierwsze półrocze 2017

W pierwszej połowie 2017 roku Grupa Masterlease dostarczyła na rynek 4 974 samochodów. Jak tłumaczy firma, niższy poziom dostaw w ujęciu rok do roku wynika z modyfikacji polityki sprzedażowej, polegającej na bardziej selektywnym podejściu do wolumenowych kontraktów dla klientów korporacyjnych.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą w sektorze Car Fleet Management (CFM). Pod względem liczebności floty pojazdów Grupa Masterlease jest jednym z liderów na rynku. Na dzień 30 czerwca 2017 r., flota Grupy Masterlease liczyła 31 605 pojazdów sfinansowanych. W pierwszej połowie 2017 r. spółka sfinansowała 4 974 samochodów o łącznej wartości przekraczającej 352 mln zł.

– „Liczba dostaw, którą zrealizowaliśmy w pierwszej połowie 2017, jest wprawdzie niższa niż pierwotne założenia, jednak Spółka osiąga wzrost rentowności realizowanych kontraktów. Wynika to w dużej mierze z celowej modyfikacji naszej polityki sprzedażowej  i koncentracji naszych wysiłków sprzedażowych w segmencie klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnie kilka kwartałów pokazuje, że jest to dobry kierunek. Coraz częściej klienci decydując się na leasing wybierają kontrakty z usługami dodatkowymi, takimi jak serwis i ubezpieczenie. Bardzo dobrze w te trendy wpisują się nasze produkty typu Abonament. W kolejnych kwartałach planujemy szereg działań, które mają usprawniać proces dotarcia z ofertą tego produktu do klientów indywidualnych” – mówi Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Masterlease.

Dla przypomnienia, w drugim kwartale firma Masterlease uruchomiła projekt krótkoterminowego wynajmu samochodów. Efektem tych działań było zawiązanie nowej spółki o nazwie MasterRent24. Jej celem, w perspektywie 2-3 letniej, jest zbudowanie wiodącej pozycji na rynku krótkoterminowego wynajmu z flotą około 1500 samochodów z siecią ok.30 punktów sprzedaży.

– „W pierwszej fazie jest to jednak projekt, na bazie którego chcemy optymalizować koszty. W ramach naszej działalności korzystamy z rozwiązań short term rental, które wspierają kontrakty korporacyjne i w zależności od zapotrzebowania klienta uzupełniamy flotę o dodatkowe samochody na krótki okres. Samochody z wypożyczalni wykorzystujemy również w procesach dostarczania klientom samochodów zastępczych w przypadku szkód czy napraw serwisowych. MasterRent24 ma za zadanie uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Rozwój projektu praktycznie nie będzie wiązał się ze wzrostem kosztów ze względu na korzystanie z zasobów wewnętrznych Grupy. Obecnie dysponujemy flotą kilkudziesięciu samochodów, jednak w przypadku dobrej komercjalizacji nie wykluczamy powiększenia floty w kolejnych latach. Projekt MasterRent24 ma na celu wspieranie naszej podstawowej działalności i strategii Grupy Kapitałowej – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Grupy Masterlease.

Źródło: Masterlease