Barometr EFL: Sektor MŚP już dawno nie był w tak dobrej kondycji

Najnowszy „Barometr EFL” na II kwartał 2017 roku pokazuje, że zdecydowanie został zatrzymany trend spadkowy z ubiegłego roku i możemy mówić o dynamice rozwoju MŚP w Polsce.  Aż 41% przedstawicieli sektora MŚP (najwięcej od IV kwartału 2015 roku) uważa, że będzie więcej inwestować.

Po bardzo wysokim dla I kwartału br. wskaźniku na poziomie 57,1 pkt., odczyt na II kwartał wyniósł aż 63 pkt.! To najlepszy wynik w historii badania „Barometr EFL”. Po raz kolejny, za wzrost wartości indeksu odpowiadają bardzo optymistyczne prognozy dotyczące inwestycji.

„Obraz, jaki wynika z najnowszego pomiaru „Barometr EFL”, jest odzwierciedleniem pozytywnych trendów gospodarczych, które obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach tego roku. W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu, zgodnie z danymi GUS, wzrosła o 7,3% rok do roku, a sprzedaż detaliczna w marcu o blisko 10%. Warto również spojrzeć na wyniki firm leasingowych, które z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, są niezwykle wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej. Otóż z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 15 mld zł, co oznacza wzrost rynku na poziomie 12,7% r/r. Dane te w parze z wynikami najnowszego Barometru potwierdzają, że firmy w Polsce, w tym przede wszystkim z sektora MŚP, są w coraz lepszej kondycji, kupują i inwestują, tym samym napędzając polską gospodarkę” – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Rekordowy odczyt Barometru EFL

Wynik „Barometru EFL” za II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. (pierwszy raz w III kwartale 2015 roku) i wyniósł 63 pkt. Jednocześnie jest to najwyższa wartość od początku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku. W porównaniu do I kwartału br. wartość wskaźnika jest aż o 5,9 pkt. wyższa, natomiast do sytuacji sprzed roku o 5,2 pkt. Tym samym powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy I i II kwartałem 2016 roku odczyt Barometru wzrósł.

Coraz więcej inwestycyjnych optymistów

Na wzrost wartości „Barometru EFL” w II kwartale tego roku, zapracowały wszystkie cztery kategorie, jednak podobnie jak na początku roku, decydujący wpływ miała istotna poprawa nastrojów pod względem planowanych inwestycji. Odsetek osób, które spodziewają się więcej inwestować w II kwartale br. wzrósł o 8,9 pp. w porównaniu do I kwartału 2017 roku (z 31,9 proc. do 40,8 proc.) oraz aż o 17,9 pp. w porównaniu do II kwartału 2016 roku. Odsetek inwestycyjnych optymistów w sektorze MŚP w II kwartale br. był najwyższy od IV kwartału 2015 roku. Wówczas wyniósł on 45,3 proc.

Również stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców (27,2 proc.) wskazał, że oczekuje wzrostu sprzedaży. Jest to wynik lepszy o 8,9 pp. w porównaniu do I kwartału br., jednak o 14,6 pp. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku płynności finansowej odsetek optymistów wzrósł aż 10,8 pp. kwartał do kwartału (24,3 proc.), a większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne zgłosiła co piąta firma (+ 4 pp.).

Prognoza na kolejny kwartał

„Jeśli miałbym prognozować odczyt następnego Barometru na podstawie danych z ubiegłego roku, kiedy pomiędzy II kw. a IV kw. wartość wskaźnika stopniowo spadała, wskazałbym na niewielki spadek nastrojów. Jednak obecnie mamy do czynienia z inną sytuacją rynkową niż rok temu. W związku z napływającymi optymistycznymi danymi makroekonomicznymi, jak również bardzo dobrymi wynikami firm leasingowych, spodziewamy się ożywienia polskiej gospodarki w dalszej części tego roku. Głównymi determinantami takiej sytuacji będą rosnące wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia, na przełomie II i III kwartału” – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Źródło: EFL