Młodzi kierowcy w firmie i bezpieczeństwo [cz. 1]

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu stworzyła dokument pt. „Zarządzanie młodymi kierowcami w pracy”. W serii tekstów przybliżymy jego najważniejsze fragmenty i przytoczymy rady dla menadżerów floty opracowane przez specjalistów z ETSC.

Pierwszą część poświęcimy na zaprezentowanie statystyk przytoczonych w raporcie, aby lepiej uświadomić, dlaczego stworzenie polityki dot. młodych kierowców w firmie jest istotne.

W latach 2001-2010 na drogach 27. krajów Unii Europejskiej w wypadkach drogowych zginęło ok. 140 000 osób w wieku od 15 do 30 lat. We wspominanym okresie liczba ofiar śmiertelnych z tej grupy wiekowej spadła o połowę – z 18 670 w 2001 r. do 9150 w 2010 r.

Wprawdzie jest to zmiana pozytywna, ale liczba ofiar wypadków drogowych wśród młodych osób jest o 69% wyższa w porównaniu z resztą populacji. Wśród młodych mężczyzn odsetek ten jest wyjątkowo wysoki i wynosi 168%.

Młodzi kierowcy, w szczególności płci męskiej, są niebezpieczni nie tylko dla siebie. Na każdego młodego kierowcę, który zginął przypada dodatkowo średnio 1,2 ofiary. Młodzi kierowcy odpowiadają za 37% wszystkich wypadków, które kończą się tragicznie.

Źle wyglądają także dane Eurostatu z 2012 r. dotyczące niebezpiecznych incydentów bez ofiar śmiertelnych w transporcie (obejmują kierowców i pasażerów, a także transport szynowy). Pracownicy w wieku od 18 do 24 lat brali udział w 41% wypadkach więcej w porównaniu do starszych osób.

Statystyki z krajów unijnych z lat 2011-2013 pokazują, że ofiary śmiertelne w wieku 15-30 wypadków transportowych giną najczęściej w wypadkach samochodowych (blisko 60% dla całej UE). W dalszej kolejności z powodu wypadków motocyklowych i jako piesi.

Specjaliści z European Traffic Safety Council porównali ze sobą ogólną liczbę zgonów na terenie Unii Europejskiej wśród osób w wieku 18-30 lat ze statystykami ofiar wypadków drogowych. W latach 2010-2012 aż 24,7% ludzi w wieku 18-24 straciło życie w wyniku wypadku (w Grecji, Chorwacji i na Cyprze – ponad 35%). Dla osób w wieku 25-30 odsetek ten wyniósł 14,8%.

Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oszacował, że w latach 2010-2012 przeważająca większość wypadków drogowych związanych z wykonywaniem zawodu została spowodowana przez mężczyzn. Brytyjski raport z 2009 r. opierający się o dane zbierane przez 8 lat pokazuje z kolei, że kierowcy firmowi w wieku 21-25 lat częściej powodują wypadki, niż osoby w wieku 17-20 lat. Może to wynikać z faktu, że młodsi pracownicy mają krótszy staż i rzadziej powierza im się obowiązki związane z jazdą. W grupie mniejszego ryzyka znaleźli się kierowcy po 50., osoby, które muszą przechodzić badania medyczne, aby odnowić prawo jazdy, pracownicy dojeżdżający do firmy samochodem i ci, którzy osiągali dobre wyniki podczas testów sprawdzających opanowanie i rozpoznawanie zagrożeń na drodze.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu zaleca, aby kraje unijne zbierały dane dotyczące wypadków z młodymi kierowcami firmowymi z podziałem na branże, aby można było łatwiej sporządzać profile z podziałem na sektory ekonomiczne.

W następnej części omówienia raportu przedstawimy rekomendacje dotyczącego tego, jak uświadamiać młodym kierowcom firmowym ryzyka związane ze zbyt szybką jazdą, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy w stresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *