Wzrost rynku wynajmu długoterminowego aut w 2018 roku

Z opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów danych po czwartym kwartale wynika, że dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego w 2018 roku wyniosła 17,5% rok do roku, co oznacza, że jest to obecnie najwyższa w historii wartość odnotowana przez organizację.

Firmy wynajmu długoterminowego zakupiły o 23,4% więcej nowych aut osobowych niż przed rokiem, wyraźnie wyprzedzając pod tym względem konkurencyjne formy finansowania aut służbowych – zakup ze środków własnych, kredyt i klasyczny leasing finansowy. Co więcej, znacząco przyczyniły się do bardzo dobrych wyników całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w 2018 roku. W ubiegłym roku z polskich salonów wyjechało bowiem o ponad 45 tys. nowych aut osobowych więcej niż w 2017 roku. Taki wzrost sprzedaży został wygenerowany aż w 1/3 przez branżę wynajmu długoterminowego, która zakupiła o 15,5 tys. więcej samochodów w porównaniu z poprzednim rokiem. Reprezentowana w PZWLP branża Rent a Car zakończyła 2018 r. ze wzrostem na poziomie 16,1%.

W 2018 r. sprzedaż nowych samochodów przekroczyła symboliczną barierę 0,5 mln pojazdów, osiągając poziom 532 tys. aut, czyli wartość największą w bieżącym stuleciu. Z polskich autosalonów wyjechało o 9,35% więcej samochodów, niż rok wcześniej. Na tle całej Unii Europejskiej wypadamy bardzo dobrze i mamy powody do zadowolenia. Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wzrost sprzedaży osobówek w całej UE wyniósł bowiem w ubiegłym roku zaledwie 0,1%.

Za wysoką sprzedaż nowych aut w Polsce, podobnie jak już od dłuższego czasu, odpowiadają przede wszystkim firmy, które w 2018 r. nabyły aż 72,3% wszystkich samochodów, a ich udział w tym zakresie wciąż rośnie – w ubiegłym roku zwiększył się o 2,6% w porównaniu z rokiem 2017.

Rok 2018 w sposób bardzo dobitny pokazał jak duże jest już obecnie znaczenie zakupów aut przez firmy dla kondycji rynku motoryzacyjnego w naszym kraju. Mianowicie, na większą o 45,5 tys. samochodów sprzedaż niż w 2017 roku wpłynęły w zasadzie wyłącznie firmy. Sprzedaż do klientów indywidualnych wzrosła jedynie o … 26 samochodów. Innymi słowy, gdyby nie zakupy dokonywane przez firmy, rynek zatrzymałby się w miejscu.

Na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, że na 45-tysięczny wzrost rynku wygenerowany całkowicie przez klientów instytucjonalnych, aż w 1/3 wpłynął wzrost zakupów nowych aut osobowych dokonanych przez branżę wynajmu długoterminowego samochodów, która nabyła o 15,5 tys. aut więcej niż rok wcześniej.

Zgodnie z danymi IBRM Samar firmy kupiły w 2018 roku 384,5 tys. nowych aut osobowych. Więcej niż co piąty nowy samochód osobowy nabyty w tym czasie przez firmy znajdował się w wynajmie długoterminowym. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła 81,8 tys. aut, o 23,4% (15,5 tys.) więcej niż rok wcześniej i osiągnęła udział na poziomie 21,3% w łącznej sprzedaży samochodów osobowych do firm. Na uwagę zasługuje fakt, że udział wynajmu długoterminowego w tym zakresie zwiększył się w ciągu roku o 1,7%.

źródło: PZWLP