Wpływ COVID-19 na cyfryzację flot dostawczych w Polsce i w Europie

Według badania ankietowego zrealizowanego przez Webfleet Solutions 74 proc. europejskich flot od wybuchu pandemii wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe. W Polsce ten odsetek wyniósł 69 proc. Aż 97 proc. respondentów przyznało, że te rozwiązania pomogły im kontynuować działalność i zneutralizować wpływ pandemii na aktywność operacyjną ich flot. Wśród najpopularniejszych rozwiązań, wdrożonych od czasu wybuchu pandemii, znalazł się podpis cyfrowy, dokumentacja cyfrowa oraz aplikacje mobilne.

Firma Webfleet Solutions przeprowadziła badanie ankietowe wśród 1050 osób zarządzających flotami dostawczymi w firmach europejskich, aby ocenić wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację działalności związanej z funkcjonowaniem flot. Jak wynika z badania, od wybuchu pandemii 74 proc. flot wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe, z czego w Polsce ten odsetek wyniósł 69 proc. Z kolei prawie wszyscy badani – 97 proc. – zgodzili się, że ta inwestycja pomogła im w prowadzeniu działalności w trakcie pandemii.

Decyzje o przyspieszeniu procesu cyfryzacji w tych trudnych czasach są w pełni zrozumiałe. Dzięki temu floty uzyskują większą efektywność, co jest istotne m.in. ze względu na rosnącą konkurencję i zwiększające się wymagania klientów. Digitalizacja pozwoliła także na dostosowanie się do nowego reżimu sanitarnego i znaczne ograniczanie zachorowań wśród pracowników – mówi Dariusz Terlecki, Sales Director Poland & EE w Webfleet Solutions.

Głównym powodem, dla którego floty zdecydowały się na cyfryzację, była poprawa wydajności (51 proc.). Dwie pozostałe ważne kwestie to minimalizacja kontaktu fizycznego (48 proc.) i poprawa standardów bezpieczeństwa (41 proc.), co odzwierciedla środki ostrożności, podjęte przez menedżerów flot w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Tezę, że bardzo istotnym impulsem do digitalizacji była minimalizacja kontaktów społecznych, zdają się potwierdzać również wyniki badania dotyczące wyboru konkretnych rozwiązań. Wśród najpopularniejszych z nich znalazł się podpis cyfrowy (57 proc.), dokumentacja cyfrowa (53 proc.) oraz aplikacje mobilne (52 proc.). – Potwierdza to zasadność digitalizacji, jako środka zabezpieczającego floty przed wirusem i zwiększającego ich wydajność. Warto podkreślić, że telematyka ma tutaj wiele do zaoferowania, automatyzując wiele manualnych zadań, ale także umożliwiając zdalny monitoring i zarządzanie całą flotą praktycznie z dowolnego miejsca i urządzenia – mówi Dariusz Terlecki.

Badanie pokazuje, że digitalizacja pomaga w bezpośredni sposób zaradzić skutkom COVID-19. Wśród zaobserwowanych przez menedżerów flot zmian, rzutujących na funkcjonowanie ich firm w czasie pandemii, były m.in. wzrost kosztów paliwa (59 proc.), zwiększony poziom stresu u kierowców (58 proc.), ale także wzrost liczby klientów (57 proc.). Te zmiany korelują z benefitami, jakie zdaniem menedżerów przynosi cyfryzacja. Najważniejszą wymienianą przez nich korzyścią był wzrost satysfakcji klientów (82 proc.). Na drugim miejscu znalazła się poprawa samopoczucia kierowców (74 proc.), a na trzeciej pozycji – redukcja kosztów operacyjnych (68 proc.).

Duże firmy są bardziej świadome korzyści z cyfryzacji. Według danych z badania tylko 59 proc. firm z flotą liczącą 1-10 pojazdów zaimplementowało nowe rozwiązania cyfrowe, podczas gdy na takie działania zdecydowało się ponad 80 proc. firm z flotami liczącymi 51 lub więcej pojazdów. Jako główne powody rezygnacji z tych inwestycji ankietowani podawali koszty (30 proc.), wystarczającą ilość wdrożonych rozwiązań cyfrowych (28 proc.) oraz brak czasu i zasobów (24 proc.).

Digitalizacja jest dobrym rozwiązaniem także dla mniejszych flot – mówi Dariusz Terlecki. – Choć początkowy koszt inwestycji ma znaczenie, ważne jest również, aby rozważyć oszczędności i korzyści w dłuższej perspektywie. Biorąc za przykład rozwiązania telematyczne, które: pomagają flotom ograniczyć zużycie paliwa, obniżyć koszty konserwacji i utrzymać wysoką wydajność, a dzięki możliwościom dzierżawy sprzętu i stosunkowo niskim abonamentom, to koszt inwestycji jest niewysoki i zwraca się w przeciągu 6-9 miesięcy. W ten sposób mniejsze firmy mogą znacząco poprawić swoją konkurencyjność – dodaje Terlecki.

*Wyniki badania dotyczą okresu od pojawienia się pierwszych przypadków COVID-19 w Europie do sierpnia 2021 r., kiedy to ankieta została przeprowadzona.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *